"Głównym wyzwaniem dla stabilności krajowego sekreta bankowego pozostają skutki finansowe materializacji ryzyka prawnego związanego ze ekspozycją banków na walutowe kredyty mieszkaniowe. Ryzyko to będzie pozostawać jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację banków w kolejnych latach" - powiedział Drop.

Ugody, rezerwy, a ryzyko prawne wciąż rośnie

Dodał, że banki aktywnie zarządzają tym ryzykiem, oferują ugody i jednocześnie tworzą rezerwy. "Koszty są wysokie, ale nie powinny zagrażać stabilnemu funkcjonowaniu banków" - podkreślił wiceminister.

Reklama

We wtorek, podczas otwarcia forum, prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek przypomniał, że banki utworzyły rezerwy na kredyty walutowe w wysokości ok. 60 mld zł, co jest kwotą dwukrotnie wyższą od zysku sektora w ostatnim roku. Dodał, że te rezerwy będą w dalszym ciągu rosnąć, również w związku z pozwami dotyczącymi kredytów spłaconych.

Ustawa pomoże uregulować sprawę kredytów walutowych

Prezes ZBP zaapelował o powrót do dyskusji w sprawie ustawowego rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych.

autor: Łukasz Pawłowski