"Widzimy przestrzeń, by banki wypłacały wyższe dywidendy, gdy będziemy usatysfakcjonowani z poziomów bankowych kapitałów" - powiedział zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk dziennikarzom w kuluarach Forum Bankowego.

Tak już bywało

"Historycznie, w poszczególnych latach, była możliwość wypłaty przez banki dywidend do 100 proc. zysków. Widzimy przestrzeń do powrotu do takich poziomów, jeśli chodzi o bankowych liderów, czyli banki spełniające z naddatkiem wymogi kapitałowe i prowadzące właściwą politykę kredytową – szczególnie, że sytuacja w sektorze bankowym pod tym kątem uległa poprawie i akumulacja kapitału pozwala zarówno na rozwój akcji kredytowej, jak i na dzielenie się zyskiem. Nie mogę wykluczyć, że może to dotyczyć już zysków osiągniętych w 2024 r." - dodał.

Reklama

KNF w przedstawionych w grudniu wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych podała, że maksymalny możliwy do wypłaty poziom dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 roku jest ograniczony do 75 proc. "w związku z oczekiwaniem wzmacniania bazy kapitałowej w celu absorpcji ewentualnej materializacji ryzyk zakumulowanych w otoczeniu polskiego sektora bankowego".

Komisja określiła także m.in. dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

"Nie zamierzamy rezygnować z dodatkowych wymogów związanych z portfelami walutowych kredytów mieszkaniowych. Jesteśmy też za pozostawieniem kryterium jakości portfela kredytowego na poziomie NPL nieprzekraczającym 5 proc. dla banków, które myślą o wypłacie ponad 50 proc. zysku" - powiedział Mikołajczyk.

Elastyczność i indywidualne podejście

"Nie widzimy na tym etapie potrzeby wprowadzania dodatkowych buforów w kryteriach do wypłaty dywidendy" - dodał.

W 2023 roku w przypadku kilku banków nadzorca zgodził się także na wypłatę dywidend z zatrzymanych zysków.

"Jeśli chodzi o wypłatę dywidend z zysków zatrzymanych, jesteśmy elastyczni. Banki zainteresowane taką wypłatą muszą się do nas indywidualnie zgłosić i będą oceniane pod względem sytuacji kapitałowej. Jeżeli będzie ona pozwalać na dodatkową wypłatę, nie widzimy przeciwwskazań" - powiedział Mikołajczyk.

"Oczekujemy nadal od banków, by występowały o zgodę na buy-back. Tu także mamy podejście indywidualne, zależne od sytuacji kapitałowej banków" - dodał.

Mikołajczyk podał, że ostateczne wytyczne dotyczące polityki dywidendowej będą podejmowane jak zwykle pod koniec roku.

Jak było w 2023?

W grudniu 2023 roku KNF ustaliła, że kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2023 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc., których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się jednocześnie dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.).

KNF podała, że dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować o dodatkowe kryteria. (PAP Biznes)