"Zakładamy możliwość przeprowadzeniakolejnych emisji zagranicznych w tym roku, zarówno w formacie publicznym jak i private placement. Naturalnym wyborem dla BGK jest rynek euro. Zbudowaliśmy na nim krzywą rentowności, którą znacznie wydłużyliśmy dzięki ostatniej udanej emisji (dual tranche) o terminie zapadalności 15 lat" - powiedział Dumicz w rozmowie z ISBnews.

Rynek amerykański zdobyty. Podbój Japonii w planach

"Dzięki ubiegłorocznym emisjom w dolarach, mamy również dobre rozpoznanie rynku amerykańskiego. Na podstawie naszego doświadczenia możemy wskazać, że tamtejsi inwestorzy postrzegają BGK jako 'high quality issuer' - emitenta wysokiej jakości. Dzięki temu możemy zakładać regularną, tj. nawet dwa razy w ciągu roku, obecność za Oceanem" - dodał dyrektor.

Reklama

Z kolei rynek JPY bank traktuje "bardzo perspektywicznie" i chciałby utrzymać regularny kontakt z inwestorami japońskimi, dodał.

"W tym przypadku wchodzi w grę zarówno format Shibo Samurai (obligacji samurajskich) jak i euro-yen - w zależności od struktury emisji oraz kompozycji i preferencji inwestorów" - wskazał Dumicz.

BGK aktywnym graczem

W ocenie inwestorów BGK zaczyna być postrzegany jako regularny emitent długu na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Obecnie - po sprzedaży przez bank obligacji za 2 mld euro z ub. tygodniu - spodziewają się one dalszej aktywności polskiego banku rozwoju w tym roku, ocenia pragnący zachować anonimowość bankier zajmujący się instrumentami dłużnymi na rynkach kapitałowych, cytowany przez serwis GlobalCapital.

"BGK trzykrotnie wyemitował w ubiegłym roku obligacje [na rynkach zagranicznych], raz w euro i dwa razy w dolarach. [Emisja z kuponem] 5,375% z maja 2023 r. była debiutem w dolarach. Według bankiera DCM [tj. z rynków długu], który uczestniczył w transakcji, BGK wyemituje obligacje ponownie w tym roku, choć nie był w stanie powiedzieć, kiedy i w jakich walutach" - czytamy w artykule.

Popyt na polskie obligacje rośnie

"Bank ma zwiększone potrzeby finansowe, a popyt na polskie obligacje skarbowe lub cokolwiek z nimi związanego jest dość silny. […] Mają inne fundusze, które muszą wyemitować" - dodał bankier.

W czwartek BGK wycenił dwie transze obligacji benchmarkowych nominowanych w euro, o terminie wykupu 13 marca 2032 r. oraz 13 marca 2039 r., emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna wartość nominalna emisji obu transz obligacji wyniesie 2 mld euro, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym ponad 4,7 mld euro.

Cytowany przez GlobalCapital bankier ocenił, że "tło rynkowe jest bardzo sprzyjające", a popyt był naprawdę duży w porównaniu z poprzednimi transakcjami w euro.

"Sprzedali więcej, niż planowali. Stają się coraz bardziej regularnym emitentem i zyskują naprawdę silną rzeszę zwolenników. Byli tam wszyscy duzi inwestorzy z rynków wschodzących, składając duże zamówienia" - powiedział rozmówca serwisu.

Nie tylko inwestorzy instytucjonalni

GlobalCapital zwraca też uwagę, że BGK emituje również obligacje w trybie private placement, pozyskując 400 mln euro w tym roku i 843 mln euro jesienią 2023 r. w czterech transakcjach.

"Są one realizowane na bardzo atrakcyjnych poziomach. [...] Kiedy pojawia się możliwość wyemitowania tych małych klipów na atrakcyjnych poziomach, robią to - są pragmatyczni" - ocenił bankier.

Jak podał wcześniej BGK, wśród nabywców 8-letnich i 15-letnich obligacji wycenionych wczoraj dwóch transz benchmarkowych nominowanych w euro dominowali inwestorzy z Polski, Austrii, Niemiec i Szwajcarii, natomiast jeśli chodzi o typy inwestorów, to przeważały fundusze inwestycyjne (55% dla 8- latek i 61% dla 5-latek).

Konsorcjum banków wspierających emisje

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Bank Pekao, Citigroup, Commerzbank, Santander oraz Société Générale.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Renata Oljasz