Pięć dużych banków – Santander, Pekao, Millennium, BNP Paribas i mBank – w opublikowanych w ostatnim czasie raportach rocznych zawarło właściwie jednobrzmiącą informację: „W dniu 22 listopada 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła przeciwko (tu pada nazwa banku) postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary na podstawie art. 176i ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe rzetelne oszacowanie wymiaru potencjalnej kary”.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ