Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 0,1 proc. r/r do 743,7 mld zł, zaś od przedsiębiorstw - spadły o 4,6 proc. r/r do 416,3 mld zł, podano w prezentacji.

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2024 r. wzrósł o 2,6 mld zł do poziomu 459,9 mld zł (+0,6 proc. m/m i -1,1 proc. r/r). Tymczasem portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym wzrósł (+4 mld zł) do 418,1 mld zł (+1 proc. m/m i +7,5 proc. r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2024 r wynosił 90,9 proc.

Z kolei portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-3,2 proc. m/m i -45,1 proc. r/r) do poziomu 41,8 mld zł" - czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lutym br. wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5 mld zł do 191,4 mld zł (+0,2 proc. m/m i +5 proc. r/r).

Reklama

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym br. zmniejszył się o 1,1 mld zł do 165,4 mld zł (-0,7 proc. m/m i -7 proc. r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 1 mld zł do 158,3 mld zł (+0,6 proc. m/m i +0,9 proc. r/r).

Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w lutym 2024 r.:

  • Wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5 mld zł do poziomu 63,2 mld zł (+0,8 proc. m/m i -6,1 proc. r/r);
  • Produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (15,7 mld zł) i operacyjne (17,4 mld zł);
  • Podmiotowo dominują osoby prywatne (26 mld zł) oraz MŚP (18,5 mld zł).

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec lutego br. spadł do 61,6 proc. (-0,3 pkt proc. m/m i -5,8 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2024 r. wzrosła o 14,8 mld zł do 1 819,2 mld zł (+0,8 proc. m/m i +7,7 proc. r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,2 proc. całości depozytów) wzrósł w lutym br. o 14,8 mld zł (+1,2 proc. m/m i +10,4 proc. r/r)" - napisano także w prezentacji.

(ISBnews)