2023 r. był rekordowy pod względem liczby i wartości pozwów kierowanych przeciwko instytucjom finansowym przez ich klientów. Kwota roszczeń w nowych sprawach to prawie 24 mld zł – wynika ze sprawozdania z działalności rzecznika finansowego. Ponad 22 mld zł to kwota pozwów przeciwko bankom. Chodzi przede wszystkim o walutowe kredyty hipoteczne.

Wartość zgłoszonych roszczeń była kilka razy wyższa niż rok wcześniej. Liczba pozwów nie rosła tak mocno – było ich o jedną czwartą więcej niż w poprzednim roku. Jeszcze wolniej rosła liczba reklamacji składanych przez klientów. Było ich w sumie 2,2 mln, o ok. 100 tys. więcej niż rok wcześniej.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ