Jest wiele czynników, które mają wpływ na powodzenie działań firm, nie ma jednego. Na pewno te firmy, które inwestują i digitalizują procesy, są teraz na topie. Tym bardziej, że przy takim bezrobociu brak jest pracowników - mówi Magdalena Zmitrowicz.

-My jako jeden z największych banków, wciąż rośniemy kredytowo. Widać że firmy inwestują. Nie tak jak poprzednio, ale wciąż rośniemy. Popyt na kredyt jest. Jest on na pewno mniejszy, koszt finansowania jest droższy. Natomiast firmy też do tego rozsądnie podchodzą. Dofinansowanie jest na krótsze okresy, częściej rotuje. Jest to mądrze zarządzanie - dodaje.

Więcej w materiale wideo.

Reklama