Pierwsza morska farma wiatrowa (MFW) Vindeby składająca się z 11 turbin o łącznej mocy niespełna 5 MW została zbudowana w 1991 roku w Danii. Moc jednej turbiny w tej lokalizacji wynosiła 0,45 MW. Aktualnie moc turbin oddawanych do eksploatacji jest około dwudziestokrotnie większa niż w przypadku farmy Vindeby i kształtuje się na poziomie blisko 10 MW, czyli dwa razy więcej niż moc całej pierwszej farmy offshore.
Początkowo rozwój morskiej energetyki wiatrowej nie był imponujący. Próg jednego gigawata łącznej mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych na świecie został przekroczony dopiero w 2007 r., a zatem około 15 lat od instalacji pierwszej z nich. W podobnym terminie rozpoczął się również rozwój morskiej energetyki wiatrowej poza Europą, tj. w Azji. Prawdziwy rozkwit nastąpił dopiero w ostatniej dekadzie, a morska energetyka wiatrowa stała się jednym z najdynamiczniej rosnących segmentów energetyki na świecie. Od 2013 r. globalny rynek morskich farm wiatrowych (MFW) rósł średniorocznie o 24 proc., osiągając w 2019 r. 29,1 GW mocy zainstalowanej. Nowe instalacje w 2019 r. wyniosły 6,1 GW, tym samym znacząco przebijając rekordowe instalacje z dwóch poprzednich lat (4,5 i 4,3 GW). Z tego (w 2019 r.) aż 2,4 GW zostało oddanych w Chinach; na drugim miejscu plasowała się Wielka Brytania (1,8 GW), zaś na trzecim Niemcy (1,1 GW). Należy zauważyć, że te trzy kraje odpowiadały aż za 83 proc. mocy łącznej zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej na koniec 2019 roku. W samej Europie moc zainstalowana morskich farm wiatrowych na koniec 2019 r. wynosiła około 22 GW (23,2 GW na koniec 1 półrocza 2020 r.). Tylko w 2019 r. przyrost mocy w Europie wyniósł rekordowe 3,6 GW co oznaczało wzrost o ok. 20 proc. rok do roku.
Można śmiało stwierdzić, że po trzech dekadach rozwoju morska energetyka wiatrowa w Europie jest już dojrzałym sektorem, z bardzo silnym lokalnym łańcuchem dostaw skoncentrowanym w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego. Na tym jednak rozwój offshore w Europie się nie kończy. Prognozy ośrodków badawczych zakładają podtrzymanie silnego wzrostowego trendu morskiej energetyki wiatrowej na naszym kontynencie.
Treść całego artykułu przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.