Ukrainę i jej mniejszego sąsiada dotknęły w przeszłości niszczycielskie susze, które wpłynęły na znaczne obniżenie plonów. Problem zmiany klimatu, który zaburza wzorce temperatur i opadów, jest widoczny w wielu miejscach Europy Wschodniej, rejonu w którym w ostatnim czasie klimat coraz bardziej się ociepla.

Kraje zagrożone suszą nie zawsze tymi samymi co te, w których występuje największy "stres wodny", który jest definiowany jako brak wystarczającej ilości odpowiedniej wody do użytku wszystkich ludzi w kraju, w tym także wody do picia. Podczas gdy pogorszenie jakości i ilości dostępnej wody było również powszechne w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, to jednak w znacznie mniejszym stopniu było obserwowane w Europie, gdzie słaba jakość wody stanowi mniejszy problem.

Badanie przeprowadzone przez World Resources Institute zebrało dane dotyczące 138 państw i uwzględniło intensywność suszy w przeszłości, niedobór wody, podatność na suszę, populację, gęstość upraw i obsadę zwierząt gospodarczych.

Światowa mapa zagrożenia suszą / statista.com