W raporcie wykorzystano zdjęcia o dużej rozdzielczości pochodzące z dwóch satelitów oraz dane z ostatnich 20 lat amerykańskiego programu obserwacji powierzchni Ziemi - Landsat.

Wpływ działalności wydobywczej na lasy

Okazało się, że działalność wydobywcza - w tym szyby górnicze, instalacje przetwórcze, miejsca składowania odpadów i drogi – spowodowała utratę 721 tys. ha lasów, z czego 150 tys. ha to lasy pierwotne.

Reklama

Wylesienie ponad połowy terenów było skutkiem górnictwa węgla kamiennego, które zdecydowanie wyprzedziło kopalnie złota, cyny i niklu.

Dominacja górnictwa węgla kamiennego w procesie wylesienia

Z danych wynika, że szczytowy okres wylesień przypadł na 2013 r.; zjawisko to trwa nadal, a w ostatnich latach jeszcze przybiera na sile.

Dane rządowe z lat 2021-2022 mówią o zniknięciu 73 tys. ha lasów, bez podania przyczyny. (PAP)

mw/ mms/