To, jak bardzo rynek ropy jest narażony na wstrząsy, pokazał globalny kryzys naftowy z 1973 r., gdy arabscy eksporterzy znacznie obniżyli dostawy i nałożyli embargo na państwa współpracujące z Izraelem. Spowodowało to prawie czterokrotny wzrost cen, co przełożyło się na problemy przemysłu i całych gospodarek, zwłaszcza w najbogatszych krajach świata. Później były kolejne napięcia – rewolucja w Iranie w 1979 r. czy wojna w Kuwejcie na początku lat 90. i kolejne kryzysy wstrząsały rynkiem, uderzając najmocniej w największych graczy na globalnym rynku paliw.

Widmo braku systematycznych dostaw pojawia się także współcześnie. Przykładem może być zbombardowanie we wrześniu 2019 r. pól naftowych w Arabii Saudyjskiej czy amerykańskoiranskie napięcia z początku tego roku. Nie brakuje też zgrzytów i napiec w OPEC – kartelu producentów ropy, które sprawiają, ze rynek bywa nieprzewidywalny. Ostatni potężny wstrząs został wywołany przez koronawirusa, który spowodował ogromny spadek popytu na paliwa.

Brak stabilności rynku to oprócz przyczyn ekologicznych i technologicznych jeden z powodów, ze wiele dużych koncernów nie chce ograniczać się wyłącznie do jednego rodzaju działalności.

Wiele globalnych koncernów poszło w kierunku struktury multienergetycznej już wiele dekad temu i dziś firmy, które przez pokolenia były kojarzone z wydobyciem i przerobem ropy naftowej, są potentatami w energetyce np. jądrowej, inwestują w najnowocześniejsze technologie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które dają szanse na wyższe marze i umożliwiają uniezależnienie się od czasowej koniunktury na rynku ropy.

Konsolidacja różnych sektorów energetycznych stabilizuje sytuacje finansowa przedsiębiorstwa, zwiększa możliwości inwestycyjne we wszystkich prowadzonych sektorach i ułatwia inwestycje w najbardziej perspektywicznych dziedzinach. To ważne szczególnie w kontekście nowych technologii, które w przyszłości, za sprawa dostosowania się do zmian klimatycznych, mogą wyprzeć tradycyjne paliwa – chodzi przede wszystkim o elektryfikacje i wodór.

branża naftowa1 / Dziennik Gazeta Prawna
branża naftowa 2 / Dziennik Gazeta Prawna
branża naftowa3 / Dziennik Gazeta Prawna