"Zakres projektów obejmuje budowę bloku gazowego CCGT w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW netto do końca 2024 r. oraz prace analityczne oraz rozwojowe dotyczące produkcji biogazu z docelowym stworzeniem bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej do stworzenia sieci biogazowni o mocy około 2,0-2,2 MW każda do końca 2025 r. Wspólna inwestycja w projekt budowy bloku gazowo-parowego uzależniona będzie od dodatkowych uzgodnień ze stronami porozumienia z dnia 2 czerwca 2020 r. (...)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków projektów, jak również treści umów, w szczególności, w następujących kwestiach: ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji przez strony projektów, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia wykonalności projektów; ustalenie zasad finansowania projektów; w przypadku budowy elektrowni gazowej: opracowanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy stron przy realizacji projektu; ustalenie pozostałych warunków współpracy, podano.

"Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjały naszych spółek, aby osiągać wymierne korzyści biznesowe. Współpracując możemy efektywniej realizować inwestycje wpisujące się w proces transformacji energetycznej. List intencyjny z PGNiG to kolejny krok PKN Orlen przybliżający nas do budowy elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, a także do zintensyfikowania działań na rzecz powstania sieci biogazowni. To dobry przykład kooperacji polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką energetyczną" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Strony dołożą wszelkich starań, aby wypracować projekty umów w terminie 30.10.2020. List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do realizacji projektów, zaznaczono.

Jak wskazał prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, możliwe zaangażowanie PGNiG w budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Ostrołęka jest szansą na budowę wartości spółki i wzmocnienie jej pozycji na rynku gazu ziemnego oraz w segmencie wytwarzania energii.

"Połączenie kompetencji i zasobów PGNiG i PKN Orlen może też przyczynić się do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i efektywnej transformacji polskiej energetyki w oparciu o alternatywne paliwa gazowe"- powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.