W stosunku do sierpnia 2019 r., w sierpniu 2020 r. produkcja elektrowni na węgiel kamienny była o 9,24 proc. niższa. Dla jednostek na węglu brunatnym spadek produkcji wyniósł 3,94 proc. O 14,91 proc. spadła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach gazowych.

O 11,37 proc. więcej energii elektrycznej niż w sierpniu 2019 r. wyprodukowały elektrownie wiatrowe. Produkcja innych źródeł odnawialnych - w tym fotowoltaiki - była o 650 proc. wyższa niż przed rokiem.

Import energii elektrycznej w sierpniu wyniósł ponad 1,3 TWh i był o 52 proc. większy niż przed rokiem.

Polecamy: Le Figaro": UE zmusza Polskę do transformacji energetycznej. Warszawa stawia na atom