Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że Polska zmniejszy swoje uzależnienie od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii i atomu. Prawie 150 mld zł ma zostać zainwestowane w energię jądrową, a pierwszy reaktor ma zacząć działać w 2033 r. – pisze „Le Figaro”, odnosząc się do nowej strategii energetycznej Polski na 2040 r.

Polska jest jedynym krajem UE, który na lipcowym szczycie UE nie zadeklarował dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., a rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość twierdziła kilka lat temu, że w 2060 r. głównym źródłem energii pozostanie węgiel – pisze dziennik, przytaczając stanowisko polskiego rządu, że na przejście na czystą energię potrzeba więcej czasu i środków.

Rachunek za emisję dwutlenku węgla i polityka klimatyczna UE zmuszają jednak Warszawę do przyspieszenia transformacji energetycznej. Polski przemysł węglowy również boryka się ze spadkiem popytu, co związane jest z pandemią - pisze „Le Figaro”.

Polska rewiduje zatem swoje stanowisko – pisze francuska gazeta, cytując ekspertów z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Greenpeace oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Transformacja ta, wymagająca dużych inwestycji, musi zostać zaakceptowana również w kraju, w którym prawie 100 tys. miejsc pracy zależy od węgla – podkreśla dziennik, analizując zapowiedzi restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego, spółek PGE, Enea i Tauron.

Polska spodziewa się otrzymać 13,5 mld euro z funduszy unijnych na pomoc regionom zależnym od węgla w rezygnacji z paliw kopalnych.

W przypadku energii jądrowej możemy mówić bardziej o "potwierdzonym zamiarze niż o programie" – ocenia „Le Figaro”, dodając, że zapowiadane przez rządzących stworzenie 300 tys. miejsc pracy w sektorze energii jądrowej i odnawialnej prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w najbliższym czasie.

W poniedziałek odbyło się w w ministerstwie klimatu pierwsze spotkanie polsko-francuskiego Komitetu ds. Energetyki Jądrowej pod przewodnictwem wiceministra Adama Guibourge-Czetwertyńskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ministerstwa klimatu oraz francuskiego koncernu EDF – poinformował francuski ambasador w Polsce Frederic Billet.

„Spotkanie jest przykładem europejskiej współpracy w kwestiach nuklearnych na rzecz transformacji” – napisał Billet na Twitterze.