"Mój apel do kolegów gazowników – potraktujmy biometan jako gigantyczną szansę z punktu widzenia polskiej gospodarki przede wszystkim, ponieważ to nie tylko szansa dla producentów rolnych, biznesmenów rolnych (…), ale to przede wszystkim szansa dla (…) zbudowania nowej gałęzi przemysłu w Rzeczpospolitej" – powiedział we wtorek podczas panelu poświęconego biometanowi wiceprezes zarządu PGNiG Jarosław Wróbel.

W rozmowie z PAP wskazał, że gałąź ta może być "nowym kołem zamachowym" polskiej gospodarki. "Dziś wykorzystujemy ok. 5 proc. potencjału biometanu, 95 proc. co roku bezproduktywnie idzie do atmosfery" – podkreślił, dodając, że efektywne zagospodarowanie tej ilości "powinno nam dać w skali kraju między 7 a 8 mld biometanu".

Podkreślił znaczenie biometanu dla bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji różnych rodzajów gazów dla zaspokojenia potrzeb energetycznych.

"To jest wielka gra o dywersyfikację, ale przede wszystkim o wykorzystanie własnego, krajowego potencjału. Nie ma pewniejszego zabezpieczenia potrzeb energetycznych i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa niż postawienie na źródła własne" – zaznaczył Wróbel.

Biometan to także szansa dla Unii Europejskiej – wskazywał podczas dyskusji w panelu sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio. "Powinniśmy zainwestować w tę dziedzinę gospodarki, ponieważ tworzy ona nam pewien cykl zamknięty, który moglibyśmy wykorzystać dla produkcji biometanu, gazu, który może przyczynić się do transformacji energetycznej w okresie dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 r." – zaznaczył.

Uczestniczący w panelu naukowcy podkreślali, że Polska w kwestii biogazowni jest bardziej zaawansowana niż Europa.

Przed ogromnym wyzwaniem w obliczu produkcji biometanu stoi narodowy operator systemu dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa – zaznaczył prezes zarządu PSG Ireneusz Krupa. "Nie mamy dzisiaj żadnej biometanowni podłączonej do systemu dystrybucji gazu" – wskazał.

"Przeprowadziliśmy w spółce dużą pracę; zlokalizowaliśmy potencjalne źródła substratu. To jest ogromny potencjał, w całej Polsce" – powiedział Krupa. Dodał, że w Polsce biometanownie najprawdopodobniej zostaną rozproszone po kraju, konieczne będzie podłączenie ich do systemu gazowego.

"Będziemy przyłączali setki, tysiące biogazowni tam, gdzie będzie substrat, co łączy się z koniecznością budowania wielu kilometrów gazociągów" – wskazał prezes PSG. Dodał, że spółka analizuje obecnie kilka wniosków z biometanowni. "Mam nadzieję, że w pierwszej połowie przyszłego roku uda się podłączyć pierwszą biometanownię" – powiedział Krupa, nie chciał jednak zdradzić jej lokalizacji.

Dodał, że nie ma obecnie jasnego systemu wsparcia na podłączanie biometanowni "i to ogromne wyzwanie dla administracji, dla nas, żeby wypracować taki system". O pracach nad rozwiązaniami w tym zakresie w Ministerstwie Klimatu zapewnił Piotr Dziadzio.

Wiceprezes PGNiG podkreślił natomiast znaczenie współpracy z lokalnym biznesem i samorządami.

"Stworzymy rynek i zaprosimy do wspólnego biznesu. PGNiG chce być stabilizatorem, tym, który zawiaduje handlem biometanem w Polsce, magazynowaniem biometanu na dużą skalę, dystrybucją w sieci, ale z punktu widzenia samej produkcji chcemy to realizować we współpracy z lokalnymi biznesmenami" – mówił Jarosław Wróbel. Dodał, że w przyszłym roku PGNiG wyjdzie "z bardzo konkretną ofertą" do potencjalnych franczyzobiorców.

Program tegorocznej konferencji Gazterm obejmuje najważniejsze trendy w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz czynniki, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu – poinformowali organizatorzy. Panele dyskusyjne koncentrują się m.in. na tematach związanych z bezpieczeństwem rynków, współpracą międzynarodową w zakresie handlu gazem oraz integracją rynków gazu w regionie Trójmorza i basenu Morza Bałtyckiego.

W ramach Szczytu Gazowego Trójmorza omawiane są plany i kierunki działań zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem.

Dla Polski i wielu państw Trójmorza w perspektywie 2022 r. powstaną nowe możliwości realizacji dostaw z kierunku północnego, jakie zapewni Baltic Pipe – podkreślają organizatorzy. Obok Baltic Pipe budowany jest także rurociąg GIPL mający połączyć Polskę z Litwą, a w konsekwencji w pośredni sposób z Łotwą, Estonią i Finlandią. Z kolei doświadczenia w zakresie integracji, bariery do pokonania, infrastruktura handlowa i magazynowa będą przedmiotem dyskusji w ramach Forum Operatorskiego Regionu Trójmorza z udziałem przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i giełd z regionu.

W tym roku konferencja odbywa się po raz 23. Potrwa do środy.