Od początku 2020 r. w całej Norwegii wprowadzono zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania, a prawie całą energię elektryczną - główne źródło ogrzewania domów - Norwegia uzyskuje z hydroelektrowni. Samochody elektryczne i grzejniki popychają Norwegię do rekordowego poziomu zużycia energii. Mimo dużego zużycia prądu, Norwegia okazała się największym eksporterem energii elektrycznej w Europie.

Według konsultantów energetycznych Enappsys Ltd., producenci energii w hydroelektrowniach musieli zwiększyć produkcję, aby odciążyć nadmiernie obciążone zapory podczas niezwykle deszczowej pogody. Z kolei francuskie elektrownie jądrowe - główne źródło energii elektrycznej we Francji - zmagały się z przedłużającymi się przerwami z powodu pandemii Covid-19.

„Norweskie ceny energii pozostały niskie, co czyniło atrakcyjną ekonomicznie propozycję dla innych krajów, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną poprzez przejęcie części nadwyżki z Norwegii”, twierdzi Alena Nispel, analityk Enappsys.

Europa koncentruje się na budowaniu powiązań między krajami, aby jak najlepiej wykorzystać zielone zasoby energetyczne, takie jak wiatr na północy i słońce na południu. Możliwość eksportu energii elektrycznej daje producentom rynek na jej wytwarzanie w czasach nadwyżki, podczas gdy możliwość importu może obniżyć ceny rynkowe w regionach o mniejszej podaży.

Nadmiar produkcji prądu z elektrowni wodnych oznaczał, że w tym okresie w regionie skandynawskim ceny energii były jednymi z najniższych na świecie.

Rola Norwegii jako eksportera energii jest widoczna nawet w obliczu panującego w kraju trendu na elektryfikację wszystkiego, od transportu. po ogrzewanie i przemysł. Pięć milionów norweskich konsumentów zużywa mniej więcej tyle samo energii, co 10 milionów w sąsiedniej Szwecji. Sytuację pogorszył ostatni atak mroźnej zimy w regionie.

Niemcy były w tym okresie zarówno największym eksporterem brutto, jak i importerem brutto, co czyni je centrum przepływów energii w Europie. Nowy kabel energetyczny łączący Niemcy z Norwegią, który rozpoczął działanie w grudniu i był pierwszym bezpośrednim połączeniem między tymi dwoma krajami, może spowodować wzmocnienie tej roli w nadchodzących latach.

Największym importerem netto były Włochy, które zwróciły się do Szwajcarii w sprawie większości dostaw energii, kiedy Francja ograniczyła eksport z powodu zmniejszonych mocy jądrowych.