"Gaz-System realizując wytyczne Polityki energetycznej Polski do 2040 r. i działając zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ustawy - Prawo energetyczne opracował projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2022-2031. Dokument ten identyfikuje przyszłe potrzeby polskiej gospodarki związane z paliwem gazowym oraz określa plan działań, które będzie realizował operator systemu przesyłowego, aby móc je spełnić. W przygotowanym Planie Rozwoju Gaz-System zakłada realizację 30 kluczowych inwestycji, dzięki którym długość krajowej sieci przesyłowej gazu wzrośnie do 13,1 tys. km z obecnych 11 tys. km, a moc tłoczni gazu zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad dwukrotnie" - czytamy w komunikacie.

W planie przedstawione zostały także nowe prognozy dotyczące zużycia gazu w Polsce. Wynika z nich, że w perspektywie 10-letniej nawet o 50% w ujęciu rocznym może wzrosnąć popyt rynkowy na gaz ziemny, natomiast zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100% wobec dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-2021.

"Nowy Plan Rozwoju zakłada dwie perspektywy czasowe i dwa priorytety z nimi związane. W perspektywie krótszej kluczowe jest dokończenie przez spółkę wszystkich strategicznych projektów dywersyfikacyjnych zakładających budowę nowych lub rozbudowę obecnie istniejących punktów wejścia gazu do Polski. W perspektywie dłuższej operator będzie koncentrował się na realizacji szeregu inwestycji, które mają charakter komplementarny w stosunku do realizowanych obecnie projektów strategicznych. Priorytetem w tym okresie jest wzmocnienie krajowego system przesyłowego w ten sposób, aby móc efektywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany z nowych źródeł i obsługiwać nowych klientów, którzy podlegają procesowi transformacji energetycznej" - powiedział prezes Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Gaz-System w przygotowanym planie zakłada dalszą realizację celu nadrzędnego, jakim jest dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski poprzez kontynuację szeregu strategicznych inwestycji, takich jak: Baltic Pipe, interkonektory Polska - Litwa i Polska - Słowacja, a także rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu.

Reklama

"Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny, Gaz-System planuje także realizację nowych inwestycji. Najważniejsze z nich to: gazociągi łączące krajowy system przesyłowy z terminalem FSRU, który powstanie w Zatoce Gdańskiej, gazociągi, które zapewnią pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w obszarze Warszawy oraz gazociąg łączący KPMG Damasławek z KPMG Mogilno. Projekt KDRP przewiduje również wykorzystanie od 2026 roku polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na potrzeby krajowej sieci przesyłowej gazu. Aktywne korzystanie z przepustowości tego gazociągu w okresie, kiedy w Polsce będzie już zbudowany zdywersyfikowany i konkurencyjny rynek gazu, pozwoli efektywnie rozprowadzić po krajowym systemie przesyłowym gaz m.in. z tzw. Bramy Północnej (Baltic Pipe i Terminalu LNG)" - czytamy dalej.

Projekt KDPR zostanie umieszczony na stronie internetowej Gaz-Systemu 12 kwietnia br. i wówczas rozpoczną się oficjalne konsultacje dokumentu z rynkiem i interesariuszami.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.