Reklama

"Wypowiedź prezesa Strączyńskiego z Tauron nie była w żaden sposób uzgodniona z zarządem JSW S.A. Nasza spółka nie planuje żadnych rozmów i spotkań związanych z ewentualnym zakupem kopalń, gdyż JSW S.A. nie będzie przejmowała aktywów węglowych (ani płatnie, ani bezpłatnie). Takich działań nie przewiduje strategia spółki ani żaden inny dokument" - czytamy w komunikacie.

Strączyński powiedział wczoraj, że kopalnie - czyli Tauron Wydobycie - zostaną docelowo przekazane do podmiotu wskazanego przez naszego głównego udziałowca, czyli Skarb Państwa, a Tauron czeka tylko na informacje czy to będzie JSW, PGG, SRK czy Węglokoks, czy też inny podmiot.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)