"Zakładamy, że w ciągu 10 lat nasza grupa zbuduje blisko 2,5 GW instalacji spalania gazu" - powiedział Majewski podczas sesji otwierającej Forum Ciepła i Gazu.

PGNiG Termika buduje już blok gazowo-parowy w kotły gazowe w Warszawie na Żeraniu o mocy blisko 1 GW łącznie z terminem oddania na koniec 2021 i w 2022 r.

Reklama

"To także Siekierki - blok gazowo-parowy i kotłownia gazowa o mocy 850 MWt z terminem oddania na przełomie 2028 i 2029 r. i Ciepłownia Kawęczyn, gdzie kotłownię gazową i gazowo-olejową projektujemy na 450 MWt, planowaną do oddania odpowiednio w 2023 i 2026 r. oraz Elektrociepłownia Pruszków, gdzie powstaje 57 MWt opartych o spalanie gazu" - dodał prezes.

W maju br. PGNiG Termika podpisała umowę na budowę gazociągu od stacji Gaz-System w Ząbkach do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Spółka jest w trakcie reorganizacji produkcji w pięciu zakładach, aby zmniejszyć udział paliwa węglowego na rzecz mniej emisyjnych źródeł energii. Do 2030 roku udział węgla w paliwie ma zmniejszyć się z obecnych 95% do ok. 30%, podano wówczas.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)