Wiceszefowa MFiPR uczestniczyła online w prezentacji raportu "Zielone finanse w Polsce 2021", przygotowanego przez Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF) i UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) na XI Europejski Kongres Finansowy. Jest to kontynuacja pierwszego tego typu opracowania w Polsce, które ukazało się w ubiegłym roku.

W książce znalazły się teksty omawiające zrównoważone finanse z różnych perspektyw, ale ujmowane w polskim kontekście. Tym razem więcej miejsca autorzy poświęcili działalności instytucji publicznych takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, wpływających na ten obszar polskich finansów.

Reklama

Pozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera 9 artykułów badaczy, ekspertów na temat stanu i perspektywy zielonych finansów w Polsce. Raport został poszerzony o głos sektora finansowego w Polsce, który stanowi drugą część publikacji. To 16 opinii liderów zielonych finansów o tym, co w chwili bieżącej jest najważniejsze, na co należy zwrócić szczególną uwagę, o zmianach w ich instytucjach, roli tych instytucji w propagowaniu i rozwijaniu zielonych finansów. Ostatnia część obejmuje dwa artykuły studentów i jednocześnie uczestników Akademii EKF.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie publikacji. "Ten raport jest niezwykle cennym zbiorem spostrzeżeń na temat zielonych finansów z różnych perspektyw i różnych instytucji. Zielone finanse to nie tylko trend, ale wymóg, który decyduje o konkurencyjności danego państwa, branży czy podmiotu gospodarczego. Nie jest to łatwy temat. Składa się na niego wiele zmiennych wskaźników. To dla nas wszystkich wielkie wyzwanie, aby sprostać odpowiedniej realizacji zrównoważonego finansowania w naszym otoczeniu" - powiedziała.

W ocenie wiceszefowej MFiPR, mierzenie się ze zmianami klimatycznymi i transformacja w kierunku zielonej gospodarki jest wyzwaniem, ale również szansą. "Tylko od nas zależy, jak z tego skorzystamy"- podkreśliła. Ten cel, jak wskazała, wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań, takich jak ściśle ukierunkowane polityki obejmujące społeczną i ekonomiczną odpowiedzialność, systematyczny rozwój technologii.

"Potrzeba także wypracowania nowych modeli biznesowych oraz zmian w zachowaniu konsumentów. Aby proces transformacji w kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju miał szansę powodzenia, również sektor finansowy powinien przyjąć bardziej odpowiedzialne polityki inwestycyjne" - dodała.

W debacie towarzyszącej prezentacji raportu wzięli udział m.in. autorzy artykułów.

Dyrektor wykonawczy UN GCNP Kamil Wyszkowski próbował odpowiedzieć na pytanie, jak sfinansować klimatyczną rewolucję przemysłową. Według niego, polityka klimatyczna ONZ nie ma szans na wdrożenie bez przeniesienia kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych na nisko i zeroemisyjne.

Zwrócił też uwagę, że dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku potrzebne są roczne nakłady w wysokości 4,4 biliona USD. Dla porównania przychody budżetu USA w 2020 roku wyniosły 3,4 bln dolarów.

Przewodnicząca radny nadzorczej mBanku Agnieszka Słomka-Gołębiowska podkreśliła w czasie wtorkowej dyskusji, że głównym zadaniem banków jest wsparcie klientów w zielonej transformacji m.in. poprzez dostarczanie finansowania, po to, żeby klienci zmienili swoje biznesy i stali się bardziej konkurencyjni.

Pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego Katarzyna Szwarc omówiła uwarunkowania budowy w Polsce centrum zielonych finansów. Zauważyła, że zrównoważone finanse to jeden z najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych w ostatnich kilku latach. "Według agencji Bloomberg, do 2025 roku aktywa o zrównoważonym profilu będą stanowić 1/3 wszystkich globalnych aktywów finansowych"- powiedziała.

Jej zdaniem, Polska posiada silną pozycję do zbudowania regionalnego centrum zrównoważonych finansów zdolnego świadczyć usługi, takie jak notowanie i certyfikacja zielonych obligacji, tworzenie wskaźników niskoemisyjności czy analiza danych ESG, dla Europy Środkowo Wschodniej.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji UKNF Kamil Liberadzki mówił z kolei o roli instytucji nadzorczych w zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianami klimatycznymi. W publikacji wskazał na rolę banków centralnych i organów nadzoru, które powinny działać tak, aby zapewnić odporność systemu finansowego na występujące zagrożenia. Pomocne w tym zakresie będą nowe regulacje, standaryzacja i harmonizacja metodologii oraz sposobów pozyskiwania danych przez nadzorców i regulatorów.

Raport dostępny jest na stronie: https://iof.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/ZIELONE_FIANANSE-2021-www.pdf.

W Sopocie trwa jedenasta edycja Europejskiego Kongresu Finansowego. Hasło przewodnie tegorocznego EKF to "Finanse w odmienionej rzeczywistości". Współorganizatorami kongresu są Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupa NDI. Polska Agencja Prasowa jest jednym z głównych partnerów medialnych wydarzenia.