"W liście intencyjnym strony wskazały, że ich zamiarem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia opartego na zasadach synergii i wykorzystania potencjału doświadczenia biznesowego każdej ze stron (tj. doświadczenia rynkowego, wiedzy i zaplecza technologicznego Columbus i Columbus Elite S.A. oraz profesjonalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadanych know-how i doświadczenia w zakresie sprzedaży usług na rzecz konsumentów Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.) w obszarze oferowania i realizacji usług na rzecz konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Warunki i forma ewentualnej współpracy zostanie uregulowana w umowach po przeprowadzeniu negocjacji, które powinny zakończyć się do 8 października 2021 r. W okresie prowadzenia negocjacji Columbus oraz Columbus Elite posiadają wyłączność na rozmowy z Votum i Votum Energy w zakresie objętym postanowieniami listu intencyjnego, podano także.

Reklama

"Zarząd Columbus wskazuje, iż list intencyjny jest pierwszym krokiem do nawiązania współpracy oraz stanowi wyraz woli stron w zakresie podjęcia i prowadzenia negocjacji i działań dotyczących realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jednakże nie tworzy żadnych wiążących zobowiązań dla którejkolwiek z jego stron" - czytamy dalej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)