"W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2027 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 2 134 mln zł netto (tj. o 6,92% więcej od wartości z raportu nr 34/2020 z dnia 18.11.2020 r.), z czego planowana wartość w latach 2022-2027 wyniesie 843 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

Reklama

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)