Reklama

"Budowa farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach z pomocą NFOŚiGW jest dla nas bardzo ważnym elementem. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych w Mysłowicach - gdzie mamy własne tereny - jest dla nas kluczowym zagadnieniem" - powiedział prezes Taurona Artur Michałowski podczas uroczystości.

Farma w Mysłowicach, która powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, będzie największą farmą fotowoltaiczną w Polsce. Pierwsze prace na terenie inwestycji rozpoczną się w I kw. 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 r.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy około 37 MW. Na jej realizację Tauron otrzyma 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"To wydarzenie ważne z punktu widzenia nowych mocy przyłączeniowych w odnawialnych źródłach energii, w energii czystej, ekologicznej, bezpiecznej" - dodał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

"Jesteśmy na drugim kroku w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Po zakończonym projekcie w Jaworznie o mocy 5 MW, dzisiaj startujemy z dużo większym wyzwaniem" - wskazał prezes Taurona Wytwarzanie Sebastian Gola.

Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi łącznie 19 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)