"Decyzja GPW zbliża nas do debiutu na rynku NewConnect, który będzie bardzo istotnym krokiem w historii działalności spółki. Jednocześnie w ciągu najbliższego miesiąca planujemy zaprezentować obecnym i potencjalnym inwestorom nową, rozszerzoną strategię rozwoju spółki, połączoną z rebrandingem. Dokument będzie wskazywał nasze priorytety biznesowe w perspektywie krótko i średniookresowej, których celem jest wzrost pozycji konkurencyjnej spółki i dalsza budowa jej wartości. W strategii większy udział będą mieć komplementarne technologie rynku OZE wobec energii uzyskiwanej ze słońca" - powiedział prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.

Na początku roku Sunday Energy złożył dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd spodziewa się wówczas debiutu, któremu nie będzie towarzyszyć emisja akcji, wiosną 2022 r. W grudniu 2020 roku Sunday Energy przeprowadził ofertę publiczną akcji serii B, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł.

Reklama

Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.

(ISBnews)