Leonore Gewessler stwierdziła również, że inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła Austrię do skonfrontowania się z „niewygodną prawdą” w czasie, gdy jej rząd próbuje wyrwać się z gazowego uścisku Gazpromu.

„To będzie ogromny wysiłek i musimy otwarcie przyznać, że zajmie to trochę czasu” – powiedziała minister Partii Zielonych, sprawująca władzę nad polityką klimatyczną, energetyczną i transportową. „Jeżeli musimy teraz zbudować rezerwę strategiczną, być może w grę wchodzi również rosyjski gaz”.

Jak uzupełnić austriackie magazyny?

10 maja Austria ogłosi przetarg na zakup 12,6 terawatogodzin gazu, co odpowiada ilości paliwa zużywanego w styczniu, kiedy popyt jest najwyższy. Kraj jest gotów wydać aż 5 miliardów euro na uzupełnienie magazynów przed następną zimą.

Reklama

Według Gas Infrastructure Europe, austriackie magazyny gazu były zapełnione tylko w 20 proc. To w ujęciu procentowym najmniej wśród europejskich państw, a także najmniej w porównaniu z 5-letnią średnią dla tej pory roku.

Wydaje się, że pod względem zapełnienia magazynów kraj podąża podobną drogą do tej lat 2017 i 2018, choć oczywiście dostawy gazu z Rosji są teraz potencjalnie mniej bezpieczne, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie.

ikona lupy />
Austriackie zapasy gazu są zbliżone do wzorców z lat 2017, 2018 / Bloomberg

Silne powiązania z Rosją

Austria ma jedne z najstarszych i najgłębszych połączeń w Europie z rosyjską energetyką, a w 2018 roku przedłużyła długoterminowy kontrakt gazowy do 2040 roku.

Kontrolowana przez państwo OMV AG, największa w kraju firma paliw kopalnych, wyrosła z powojennego traktatu niepodległościowego, który przekazał kontrolowane przez Sowietów aktywa energetyczne w zamian za austriacką neutralność.

Firma utrzymywała te powiązania handlowe w innych okresach niestabilności. Pierwsze przepływy gazu z Rosji nastąpiły kilka miesięcy po tym, jak ćwierć miliona żołnierzy zaatakowało ówczesną Czechosłowację, aby stłumić ruch prodemokratyczny w Pradze.

Austria obecnie „intensywnie pracuje” z OMV, aby płatności za rosyjski gaz były rozliczane w euro i nie naruszały sankcji Unii Europejskiej, powiedziała Gewessler. „Zawsze byliśmy pewni, że dokonamy płatności zgodnej z sankcjami, zgodnie z prawem” – powiedziała.

ikona lupy />
Udział importu gazu ziemnego pochodzącego z Rosji w 2020 r. / Bloomberg

Austria może wyeliminować rosyjski import gazu ziemnego w ciągu pięciu lat poprzez zwiększenie wydajności, dywersyfikację dostaw i produkcję paliwa syntetycznego, wynika z raportu opublikowanego w zeszłym tygodniu przez Austriacką Agencję Energetyczną. Kraj importuje około 63 terawatogodzin rosyjskiego gazu, pokrywając około czterech piątych zapotrzebowania całego państwa.