Łącząc średnią długoterminową wydajność instalacji energii słonecznej na skalę użytkową w każdym kraju, Afryka z wynikiem na poziomie 4,51 kWh/kWp na dzień. Na drugim miejscu (4,48) planuje się Ameryka Środkowa i Południowa, podczas gdy Ameryka Północna jest dalej w tyle z wynikiem na poziomie 4,37 - wynika z danych opracowanych przez Statista.com.

Oceny „wykluczają obszary z ograniczeniami fizyczno-technicznymi, takie jak nierówny teren, obecność obszarów zurbanizowanych/ czy przemysłowych, lasy oraz obszary, które są zbyt oddalone od centrów działalności człowieka”, ale nie uwzględniają „ograniczeń miękkich, tj. obszary, które mogą być nieodpowiednie ze względu na przepisy nałożone przez władze krajowe lub regionalne (takie jak ochrona gruntów uprawnych lub ochrona przyrody)".

Umieszczając dane w kontekście: około 20 procent światowej populacji mieszka w 70 krajach, które mają „doskonałe warunki” dla rozwoju energetyki słonecznej – co oznacza długoterminową wydajność przekraczającą 4,5 kWh/kWp dziennie. W ujęciu regionalnym tylko afrykańskie kraje przeciętnie przekraczają ten próg. Duża część z tego potencjału w słabiej rozwiniętych krajach Afryki jest nadal niewykorzystanych.

kWp, czyli kilo watt peak (kilowatopik), to jednostka która określa moc instalacji PV. Pokazuje, ile energii elektrycznej liczonej w kWh, jest w stanie wyprodukować cała instalacja fotowoltaiczna

Reklama
ikona lupy />
Dzienny wskaźnik kWh/kWp na różnych kontynentach / statista.com