Jak podkreśla Statista, problem dotyczy szczególnie Bułgarii, gdzie utrudnia to codzienne życie około ¼ populacji państwa. Z kolei na drugim końcu zestawienia znalazły się kraje takie jak: Finlandia (1,3 proc.) oraz Austria (1,7 proc.).

W całej UE problem dotyczy 6,9 proc. populacji. W tym roku „spodziewany jest kolejny wzrost w związku z kryzysem energetycznym spowodowanym atakiem Rosji na Ukrainę” – zaznacza Statista.

Jak brak pieniędzy wpływa na dostęp do ogrzewania w państwach UE? *
  • Bułgaria 23,7 proc.;
  • Grecja 17,5 proc.;
  • Hiszpania 14,2 proc.;
  • Włochy 8,1 proc.;
  • Francja 6 proc.;
  • Niemcy 3,2 proc.;
  • Austria 1,7 proc.;
  • Finlandia 1,3 proc.

*( % ludności, która nie jest w stanie odpowiednio ogrzewać mieszkania/domu z powodu braku pieniędzy)