Odmowy przyłączeń do sieci to jeden z największych problemów polskiej energetyki, który w dłuższej perspektywie będzie hamował jej transformację. Bez jego rozwiązania będzie chociażby trudno wykorzystać efekty liberalizacji ustawy odległościowej, gdy ta zostanie w końcu przeprowadzona. Trudno bowiem budować nowe farmy wiatrowe, jeśli nie będzie można ich przyłączyć do sieci.

Skalę problemu pokazał w połowie tego roku raport fundacji ClientEarth. Z zebranych przez nią danych wynikało, że w latach 2015-2021 operatorzy wydali ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych (głównie OZE) o łącznej mocy ok. 30 GW. W samym 2021 r. tych odmów było ponad 3,7 tys. Główną przyczyną jest brak technicznych możliwości przyłączenia, czyli brak wolnych mocy przyłączeniowych sieci.

Sześć tematów do zmiany

Reklama

W tej sytuacji są oczywiście potrzebne przede wszystkim ogromne inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych. To jednak zajmie wiele lat, a nowych mocy potrzebujemy jak najszybciej.

Dlatego krótko- i średnioterminowo najwięcej można uzyskać dzięki wyciśnięciu jak najwięcej z potencjału istniejącej sieci – zarówno poprzez możliwości techniczne, jak i usprawnienie oraz optymalizację procedur. Temu mają służyć wstępne propozycje resortu klimatu, przedstawione w tym miesiącu branży OZE w „pakiecie sieciowym”. Ich pełną treść opublikujemy w Obserwatorze Legislacji Energetycznej (OLE).

Propozycje te dotyczą sześciu obszarów. Pierwszym jest postulowany intensywnie przez sektor energetyki odnawialnej cable pooling. Polega on na współdzieleniu infrastruktury elektroenergetycznej pomiędzy instalacje oparte o różne technologie OZE, o różnych charakterystykach pracy i profilach wytwarzania, pozwalające na wykorzystanie istniejących możliwości przyłączeniowych.

Dalsze cztery propozycje dotyczą kolejno: zmiany progu mocowego, dla którego stosowana jest preferencyjna opłata przyłączeniowa; zmiany wysokości zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej; wprowadzenia opłaty za wniosek o określenie warunków przyłączenia; wprowadzenia zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z warunków przyłączenia.

Co obejmuje ostatnia propozycja? Jak przedstawiciele branży widzą propozycje rządu? Czy przepisy są pisane pod dyktando spółek dystrybucyjnych? Czytaj na portalu WysokieNapiecie.pl