"Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego to spółka, która zacznie funkcjonować z końcem marca przyszłego roku. To jest proces […] przełomowy dla polskiej energetyki, będzie polegał na wydzieleniu aktywów węglowych do tej agencji" - powiedział Dąbrowski w radiowej Jedynce.

Na początku marca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa". Dokument przewiduje zakończenie całego procesu i utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) w IV kwartale 2022 r.

Z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa wydzielone mają zostać aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. Właścicielem aktywów węglowych ma być NABE, działająca w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

W końcu października br. Business Insider Polska podał, że projekt NABE utknął na etapie wycen aktywów węglowych, gdyż zlecone w ramach procesu wyceny aktywów węglowych mają mocno odbiegać od oczekiwań spółek energetycznych. W związku z tym - według portalu - opóźnienie może sięgnąć kilku miesięcy, co najmniej do końca I kw. 2023 r.

Reklama

(ISBnews)