Jak podano, istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Chcemy zagwarantować trzy rodzaje instrumentów finansowych

Skarb Państwa chce objąć zobowiązania gwarancją do 70 proc. "Chcemy zagwarantować trzy rodzaje instrumentów finansowych: kredyt odnawialny, pożyczkę i limity przed rozliczeniowe na zakup certyfikatów CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia. Z informacji, jakie uzyskała PAP z Ministerstwa Aktywów Państwach w poniedziałek wynika, że gwarancje do 70 proc. będą dotyczyły każdego z tych zobowiązań". Dodano, że to ze względu na wagę NABE dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilności systemu energetycznego państwo zdecydowało się udzielić gwarancji na takim poziomie.

Reklama

"Spółki zakomunikowały, że przez 8 lat będą spłacały łącznie kwoty wynoszące 9,9 mld zł, które są winne spółkom matkom, chodzi też o kredyt odnawialny wynoszący łącznie 15 mld zł. Trzecią rzeczą są limity przed rozliczeniowe obejmujące zakup certyfikatów CO2 i walutę potrzebną do rozliczenia. To największy instrument finansowy, z którego spółki będą musiały korzystać - łącznie kilkadziesiąt miliardów złotych. W czwartym kw. 2023 r. będzie to łącznie 44 mld zł. W następnych latach - do 30 mld zł. Chcemy te kontrakty dotyczące limitów przenieść ze spółek energetycznych, które je zakupiły za pośrednictwem banków, na NABE" - wyjaśniło konieczność udzielenia gwarancji źródło w MAP.

Utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym

Jak wskazano w projekcie ustawy, utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować, jako NABE.

Z informacji, jakie z resortu aktywów uzyskała PAP wynika, że do NABE trafią aktywa węglowe odpowiadające za 50 proc. wyprodukowanej w Polsce energii.

autorka: Anna Bytniewska