Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,8% m/m i wyniosło ok. 1 266,3 mld zł na koniec maja 2023 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec maja 2023 r. wyniosło ok. 1 266,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,1 mld zł (+0,8%) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 966,5 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 299,5 mld zł (tj. 23,7% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m: m w kwietniu

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m i wyniosło 1 256 186,7 mln zł na koniec kwietnia 2023 r., podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku odnotowano wzrost o 1,4%.

"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2023 r. był głównie wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 2 mld zł, salda udzielonych pożyczek (+3,7 mld zł), zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania płynnością (+5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+15,7 mld zł), przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+2,8 mld zł), różnic kursowych (-6,4 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 1,9%, wobec USD o 2,8%, wobec CNY o 3,5% i wobec JPY o 4,2%" - podał resort.

Reklama

"W kwietniu 2023 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 15 mld zł"

"Wzrost zadłużenia od początku 2023 r. był głównie wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+30,7 mld zł), głównie jako wypadkowa deficytu budżetu państwa w wysokości 10 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (+21,8 mld zł), salda udzielonych pożyczek (+6,6 mld zł) oraz pomniejszenia potrzeb z tytułu zarządzania środkami europejskimi (-7,4 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,2 mld zł), przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+4,6 mld zł), zmiany pozostałego zadłużenia SP (-8,4 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-4,5 mld zł) oraz jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-9,1 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością oraz wzrostu pożyczek udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych (+5,0 mld zł), różnic kursowych (-8,5 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 5,1%, wobec CNY o 5,0% oraz wobec JPY o 7,5% PLN" - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2023 r. wzrosło o 0,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -1,5 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,6 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+0,3 mld zł), podano także.

"W kwietniu 2023 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 15 mld zł, co było wynikiem: dodatniego salda emisji długu: różnic kursowych (-6,4 mld zł)" - czytamy dalej.

Od początku 2023 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 3,8 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 13,9 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+2 mld euro), wzrostu długu w USD (+3 mld USD), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w CNY i w JPY, różnic kursowych (-8,5 mld zł), podał resort.