„Decyzją z 14 lipca 2020 r. Komisja zatwierdziła, na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie połączeń, przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen pod warunkiem pełnego wykonania pakietu zobowiązań oferowanego przez PKN Orlen. (…) W swojej decyzji z dnia 20 czerwca 2022 r. Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie połączeń, Saudi Aramco i MOL jako odpowiednich nabywców” – przekazała Vestager.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie połączeń firm, tzw. odpowiedni nabywca zbywanej działalności musi być niezależny i niepowiązany ze stronami głównej transakcji. Powinien posiadać zasoby finansowe, udokumentowaną odpowiednią wiedzę fachową oraz motywację i zdolność do utrzymania i rozwijania zbywanej działalności jako realna i aktywna siła konkurencyjna. Ponadto nabycie nie może stwarzać nowych problemów w zakresie konkurencji ani stwarzać ryzyka opóźnienia realizacji zobowiązań.

14 lipca 2020 r. KE poinformowała, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono jednak od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodziło o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw tej sieci.

PKN Orlen 12 stycznia 2022 roku zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Lotosu. Celem było uchronienie polskiego rynku paliw i rynku rafineryjnego przed monopolem.

Reklama

W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Orlen przekazał, że wynegocjował z Saudi Aramco długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie.

20 czerwca 2022 r. Vestager oceniła, że warunki PKN Orlen przy przejmowaniu Lotosu nie spowodują wzrostu cen i gwarantują, że rynki pozostaną otwarte.

Wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne. Połączenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach - oceniła wtedy Komisja.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)