Unimot miał 3 564 mln zł skonsolidowanych przychodów od klientów zewnętrznych, 236,4 mln zł EBITDA i 222,1 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wskazane wartości wyniosły odpowiednio 2 815 mln zł; 35,7 mln zł i 13,1 mln zł.

"Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2022 r. miały poniższe czynniki:

Reklama

- utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego i biopaliw oraz w segmencie LPG był konsekwencją wysokich premii lądowych oraz niedoborów mocy logistycznych. Było to związane z trwającą wojną w Ukrainie, dużą niepewnością na rynkach globalnych oraz skutkami wprowadzonych sankcji na Białoruś i Rosję. W 4 kwartale 2022 r. wysokie wyniki finansowe grupy emitenta zostały osiągnięte dzięki podjętym przez grupę działaniom w zakresie zwiększenia potencjału logistycznego dostępnego na potrzeby grupy emitenta,

- osiągnięcie w IV kwartale 2022 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 435 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 24 proc. r/r do 70 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw,

- skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na IV kwartał 2022 r. w zakresie obrotu energią elektryczną,

- wykorzystanie zmienności rynku w zakresie cen gazu ziemnego przy użyciu wynajętych pojemności magazynowych,

- wyniki finansowe ostatniego kwartału 2022 r. były pod presją wyzwań logistycznych, które ograniczyły możliwości wykorzystania szans rynkowych, kosztów związanych z realizacją projektu przejęcia aktywów Lotos Terminale S.A. oraz wyższych kosztów osobowych związanych z utworzeniem rezerwy na premie za 2022 r." - czytamy w komunikacie.

W całym ubiegłym roku Unimot miał wstępnie 13 264 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych; 510,7 mln zł EBITDA i 502,3 mln zł skorygowanej EBITDA.

"Rok 2022 był bezprecedensowy pod wieloma względami. Pod koniec 2021 r. roku prognozowaliśmy niepewność na rynkach, ale to, co wydarzyło się w 2022 r., trudno było przewidzieć. Zbrojna agresja Rosji na niepodległą Ukrainę spowodowała ogromne wyzwania dla całej światowej gospodarki, a przede wszystkim dla sektora paliwowego. Zmagaliśmy się z niespotykaną dotąd zmiennością cen i napiętymi łańcuchami dostaw. W tych trudnych warunkach mieliśmy możliwość wykorzystania swojego wieloletniego doświadczenia w branży oraz umiejętności szybkiego i elastycznego dostosowywania się do wymagającego otoczenia. Wypracowane w 2022 r. rekordowe wyniki finansowe są dowodem na to, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem" – powiedział prezes Unimot Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

EBITDA skorygowana jest o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe, wyjaśniono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)