Wartość wskaźnika EBITDA za 2022 r. wyniosła 10,6 mld zł (w 2021 r. 2,5 mld zł).

Jak powiedział, cytowany przez Siemieńca, prezes JSW Tomasz Cudny, 2022 r. pokazał, że firma potrafi sobie radzić w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Prezes przypomniał, m.in. że nowa sytuacja geopolityczna w Europie wywołała niepewność u producentów stali, dając w marcu 2022 r. impuls do krótkotrwałego wzrostu notowań węgli koksowych do rekordowego poziomu ponad 600 dolarów za tonę (w kolejnych miesiącach cena ta systematycznie spadała).

„W drugiej połowie roku zmagaliśmy się z drastycznym ograniczeniem produkcji stali w UE, wyłączaniem wielkich pieców, ograniczeniem dostępności portów morskich w warunkach nadpodaży koksu na rynku europejskim oraz niepewnością rozwoju sytuacji rynkowej w warunkach zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów” – wyliczył Cudny.

„By sprostać tak dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele Grupy Kapitałowej JSW tak, by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu” – uznał Cudny.

Reklama

Spółka w informacji o wynikach przypomniała, że 2022 r. był również czasem tragicznych wydarzeń w kopalniach Pniówek i Zofiówka oraz Koksowni Przyjaźń.

Siemieniec zaznaczył, że mimo trudności wynikających z wystąpienia siły wyższej, JSW osiągnęła zaplanowane wydobycie węgla na poziomie 14,1 mln ton, o 0,3 mln ton węgla więcej, niż w 2021 r. Produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton - o 13 proc. mniej, niż rok wcześniej.

W 2022 r. w porównaniu do poprzedniego roku ceny węgla koksowego i koksu wzrosły odpowiednio o prawie 144 proc. i 72 proc. To skutkowało wyższymi o 91 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży w porównaniu do 2021 r., które sięgnęły prawie 20,2 mld zł.

W 2022 r. JSW wydała na inwestycje rzeczowe ok. 2 mld zł, o 48,8 proc. więcej, niż rok wcześniej. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim rozbudowy i budowy nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących i przyszłych zdolności produkcyjnych.

Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek grupy JSW wyniosły w 2022 r. 645,3 mln zł i były wyższe, niż rok wcześniej o ok. 85 proc. Nakłady te wiązały się m.in. z modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz budową bloku energetycznego w koksowni Radlin.

Grupa JSW podkreśla, że w okresach koniunktury konsekwentnie odkłada część generowanych nadwyżek pieniężnych na specjalnie w tym celu utworzonym JSW Stabilizacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym („FIZ”).

W 2022 r. spółka zasiliła JSW Stabilizacyjny FIZ kwotą 4,2 mld zł - na koniec 2022 r. wysokość aktywów netto funduszu wyniosła 4,9 mld zł. „Fundusz jest dla GK JSW polisą na przyszłość. Będzie wsparciem w okresie potencjalnej dekoniunktury. Pozwoli stabilizować płynność spółki, zapewniając jej utrzymanie oraz ciągłość prowadzonych procesów operacyjnych i inwestycyjnych” – wskazał Siemieniec.

Dodał, że znaczenie dla dobrych wyników grupy w 2022 r. miała konsekwentna realizacja przyjętej przed rokiem Strategii JSW na lata 2022-30: osiągnięto założone na 2022 r. cele operacyjne i finansowe, a także założenia strategii środowiskowej, dzięki której spółka planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak