Łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą wzrosła do 7,7 mld m3 w 2022 r., podała spółka. To ilość odpowiadająca prawie połowie ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju.

Prezes Daniel Obajtek poinformował, że w przypadku działalności zagranicznej priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie w ub.r. produkcja wyniosła 3,15 mld m3 i tym samym wzrosła o ponad 100% r/r.

"Eksploatacja własnych złóż gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla naszych odbiorców, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy Orlen, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin. Dlatego dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii Orlen2030. Mamy ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 osiągnie poziom 12 mld m3 rocznie. W przypadku działalności zagranicznej naszym priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajaliśmy produkcję. Stale inwestujemy również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywamy dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

45 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz

Reklama

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 mld m3. Oznacza to, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen mógłby pokryć 45% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy Orlen dołączyły w listopadzie 2022 roku. Ich łączna produkcja wyniosła w ubiegłym roku 6,87 mld m3 i była większa o ok. 30% w stosunku do roku 2021, kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld m3. O tak dużym wzroście zdecydowała produkcja zagraniczna realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez spółkę PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Wyniosła ona 3,15 mld m3 i tym samym wzrosła o ponad 100% w stosunku do roku 2021, kiedy to wyniosła 1,42 mld m3, wskazano w materiale.

Norweski Szelf Kontynentalny i Baltic Pipe

Na ogólny wynik ok. 7,7 mld m3 produkcji gazu ziemnego przez spółki Grupy Orlen składa się także ubiegłoroczna produkcja gazu zrealizowana przez Orlen Upstream oraz spółki byłej Grupy Lotos, które weszły do Grupy Orlen w sierpniu 2022 roku. Łączny wolumen produkcji gazu wymienionych spółek wyniósł w ubiegłym roku ok. 0,9 mld m3.

"Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego przez Grupę Orlen. Obecnie na tym obszarze Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych 3 lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m3 rocznie, a w perspektywie 2030 roku - nawet do ok. 6 mld m3 rocznie. Gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w IV kwartale 2022 roku. W bieżącym roku przez ten gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld m3 gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego" - czytamy także.

W kolejnych latach wolumen gazu przesyłanego przez Baltic Pipe będzie wzrastać, a Grupa Orlen zarezerwowała w nim ok. 8 mld m3 rocznej przepustowości. Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 roku będą mogły stanowić nawet aż 75% łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu, podano.

Eksploatacja krajowych złóż gazu ziemnego to przede wszystkim domena PGNiG z Grupy Orlen, którego produkcja w Polsce w 2022 roku wyniosła ok. 3,43 mld m3 (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o kaloryczności 39,5 MJ/m3). To niewielki spadek w stosunku do roku 2021, kiedy wyniosła 3,51 mld m3 Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych wskutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021.

"Ubiegłoroczna produkcja gazu ziemnego w kraju pokryła ponad 1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, potwierdzając tym samym swoje znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aktualnie realizowane w Grupie Orlen projekty pozwolą w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć krajowe wydobycie do ok. 4 mld m3. Odkrycia i eksploatacja gazu z polskich złóż to nie tylko wzrost bezpieczeństwa dostaw, ale także wpływ na poprawę kondycji finansowej samorządów, na terenie których znajdują się zasoby węglowodorów. W 2022 roku PGNiG z Grupy Orlen z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia ropy i gazu przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł, a z tytułu podatku od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów 72,8 mln zł" - czytamy dalej.

Produkcja gazu w podziale na kraje

Spółki z Grupy Orlen prowadzą obecnie poszukiwania i wydobycie węglowodorów, w tym gazu ziemnego, w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie oraz na Litwie. Według stanu na 2022 rok, Grupa dysonuje udokumentowanymi rezerwami węglowodorów wynoszącymi łącznie 1279,6 mln boe (w tym udział gazu ziemnego na poziomie 73%), z czego 733,6 mln boe, a więc ponad połowa to udokumentowane źródła krajowe (w których udział gazu ziemnego wynosi 81%).

Średnia produkcja węglowodorów, zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej, realizowana w roku 2022 przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen wyniosła: 185,8 (k boe/d) i w podziale na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Polska 80,7 (k boe/d), Norwegia: 84,7 (k boe/d), Kanada 14,6 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d), Litwa 0,4 (k boe/d).

Udział gazu ziemnego wyniósł 74% i przedstawiał się następująco: Polska 62,3 (k boe/d), Norwegia: 62,4 (k boe/d), Kanada 7,5 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d), wymieniła spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.