Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze" i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski poinformował, że obecnie w ramach programu antysmogowego "Czyste Powietrze" do Funduszu składanych jest tygodniowo 4600 wniosków (dane na 17.03. br.). Pod koniec 2022 r. było to ok. 1400 wniosków tygodniowo.

Paweł Mirowski zwrócił uwagę, że wzrost zainteresowania programem jest widoczny, ale wciąż wymaga on przyspieszenia. Na początku stycznia br. ruszyła kolejna odsłona programu "Czyste Powietrze" przewidująca wyższe progi dochodowe jak i dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Po zmianie maksymalna dotacja może wynieść nawet 135 tys. zł. plus 1200 zł na wykonanie audytu energetycznego.

Ponad 2 mln kopciuchów

Reklama

"Ponad 4 tys. wniosków tygodniowo to dobry wynik, ale patrząc na dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w Polsce funkcjonuje jeszcze ponad 2,1 mln kopciuchów (dane z sierpnia 2022 r.). Oznacza to, że musimy dotrzeć jeszcze do dużej rzeszy osób" - powiedział wiceszef NFOŚiGW.

Doradcy

Według Prezesa Mirowskiego do wzrostu zainteresowania programem mają przyczynić się specjalni doradcy-operatorzy, którzy mieliby pomóc przyszłym beneficjentom w przeprowadzeniu inwestycji termomodernizacyjnej. Zwrócił uwagę, że chodzi przede wszystkim o osoby najuboższe, które często nie mają świadomości, iż przeprowadzenie termomodernizacji może przynieść wymierne korzyści finansowe dla budżetu domowego.

"Po pierwsze operatorzy muszą dotrzeć do takich osób z informacją o programie, a następnie niejako +za rękę+ przeprowadzić ich przez inwestycję, która dla takich osób może stanowić dość duże wyzwanie organizacyjne jak i techniczne. Chodzi o to, by pomogli oni wypełnić wniosek o dotację, pomóc w realizacji samej inwestycji i ją potem rozliczyć" - wskazał.

Wiceprezes poinformował, że w tym roku pilotażowo operatorzy mieliby już zacząć działać w wybranych województwach. "Pilotaż chcemy przeprowadzić przynajmniej w trzech województwach. Chcemy przećwiczyć różne modele współpracy z samorządami, z którymi obecnie prowadzimy rozmowy. Przetestujemy, który model sprawdzi się najlepiej, aby implementować go później na terenie całej Polski" - wyjaśnił.

Pierwsze pilotaże w połowie roku

Pytany kiedy pilotaże miałyby ruszyć, odpowiedział, że realnie można się tego spodziewać w połowie 2023 r.

Paweł Mirowski informował PAP na początku roku, że w przyszłości z działalnością operatorów, którzy obsługiwaliby najuboższych, mógłby się wiązać mechanizm, dzięki któremu najmniej zamożni uczestnicy programu "Czyste Powietrze" otrzymaliby 100 proc. dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnej. Nad stworzeniem takiego mechanizmu pracuje w NFOŚiGW specjalny zespół składający się z przedstawicieli różnych resortów, instytucji w tym pozarządowych oraz samorządów różnego szczebla. Od lipca 2022 r. można skorzystać ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu". Jeszcze przed rozpoczęciem remontu można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Pozostałe 50 proc. wypłacane jest po zakończeniu inwestycji. Te pieniądze trafiają do wykonawcy robót, który posiada podpisaną umowę z beneficjentem programu na realizację zadania. Z prefinansowania mogą skorzystać osoby kwalifikujące się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w "Czystym Powietrzu".

Program "Czyste powietrze"

Program "Czyste Powietrze" wskazuje trzy grupy beneficjentów, którzy w zależności od poziomu osiąganych dochodów, mogą otrzymać dotację różnej wysokości.

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wynosi obecnie 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji - 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy to 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wynosi do 99 tys. zł. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi dochodowe to odpowiednio 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W tym przypadku maksymalna dotacja przy tzw. kompleksowej termomodernizacji wynosi do 135 tys. zł.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Należy też zrealizować w całości wariant z wykonanego audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc., nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

W "Czystym Powietrzu" można uzyskać dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, a kwota ta nie jest wliczana do wyżej podanych maksymalnych kwot dotacji.

NFOŚiGW przekazał, że w programie udało się wymienić blisko 270 tys. starych kopciuchów na ogrzewanie bardziej ekologiczne, dzięki temu zmniejszono zużycie węgla o ponad 1,3 mln ton. W połowie marca liczba złożonych wniosków w programie "Czyste Powietrze" wynosiła blisko 575 tys. na kwotę ponad 11,7 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń