Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kwartale 2021 r. wyniosła 92 445 wobec 64 410 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W II kwartale 2021 r. zaobserwowano wzrost liczby rejestracji we wszystkich prezentowanych rodzajach działalności: w informacji i komunikacji o 97,4%, w usługach o 51,4%, w budownictwie o 41,4%, w zakwaterowaniu i gastronomi o 36,5%, w przemyśle o 38,4%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 26,8%, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 20,7%, podano w komunikacie.

W II kw. 2021 r. spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (17 wobec 40), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (20 wobec 41), usługach (12 wobec 25), budownictwie (16 wobec 19) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (6 wobec 13, podał GUS.

Wzrost liczby upadłości zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (6 wobec 5) oraz informacji i komunikacji (4 wobec 3).