Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 136, co oznacza spadek o 9,9% m/m i wzrost o 24,8% r/r. Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 161, tj. była niższa niż we wrześniu o 9,5% oraz o 14,2% wyższa niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 2 122 - tj. o 20 przypadków więcej (1%) niż miesiąc wcześniej.

"Październik przyniósł kolejny spadek nie tylko liczby upadłości, ale także ogłoszeń firm o rozpoczęciu procesów restrukturyzacyjnych, przy czym zdecydowana większość z nich następowała w ramach procedury uproszczonej (ponad 85%). Wskaźniki upadłości i restrukturyzacji dla poszczególnych sektorów, obliczane przez KUKE i PFR na podstawie danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cały czas wykazują nieznaczne wahania. W porównaniu z wrześniem wyraźnie mniej było bankructw w przemyśle (-5) i usługach (-4), przybyło ich za to w handlu (+4). Coraz mniejsza jest dynamika sumy niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy - w październiku wzrost wyniósł tylko 1%, podczas gdy jeszcze w połowie roku oscylował wokół 10%" - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że oczekiwania wzrostu niewypłacalności w gospodarce polskiej na razie się nie materializują.

Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle w październiku spadł minimalnie do 0,47% z 0,48% miesiąc wcześniej (0,72% rok wcześniej). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 1,02% z 0,99 we wrześniu i 0,62% przed rokiem, podano również.

Reklama

Indeks upadłości w budownictwie wzrósł do 0,75% z poziomu 0,67% notowanego miesiąc wcześniej (0,94% w październiku 2020 r.). W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji nastąpił wzrost do 1,64% z 1,61% i 1% rok temu.

W branży handlowej indeks upadłości spadł do 0,6% z 0,61% (rok temu 0,64%). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji utrzymał się na poziomie 0,65% (0,44%).

W transporcie i logistyce indeks upadłości zanotował zwyżkę do 0,64% z poziomu 0,57% notowanego miesiąc wcześniej (0,93% przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji zniżkował za to do poziomu 0,98% z 1,18% (w październiku 2020 r. wyniósł 0,63%).

Indeks upadłości w branży usługowej spadł do 0,89% z 0,93% we wrześniu (0,9% przed rokiem). Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji również zniżkował do 1,78% z 1,8%. W październiku 2020 r. wynosił 0,79%, podało KUKE.

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)