Całość udziałów w funduszu ma województwo podlaskie.

"Wsparcie można uzyskać do 100 tys. zł i jest ono przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne na warunkach rynkowych - wynosi od 1,24 proc. dla pożyczki płynnościowej. PFR przewiduje brak prowizji i karencję w spłacie kapitału do sześciu miesięcy" - poinformował fundusz.

Prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju Artur Duda powiedział w czwartek PAP, że firmy mogą się starać o pożyczkę przez cały czas obowiązywania obecnych przepisów, które od 1 grudnia zastąpiły wcześniejsze o stanie wyjątkowym, i do 30 dni po zakończeniu ich obowiązywania.

Reklama

Pieniądze z pożyczki firma może przeznaczyć na bieżącą działalność, bieżące wydatki. Nie jest wymagany wkład własny. Pożyczkę należy spłacić w terminie do sześciu lat (do 72 miesięcy).

Podlaski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Łomży dysponuje łącznie kwotą 160 mln zł - poinformował Duda. Pieniądze te pochodzą ze spłat pożyczek, które podlascy przedsiębiorcy zaciągali wcześniej z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Teraz dysponuje nimi fundusz. Na pożyczkę płynnościową nie ma ogólnego limitu.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie przy granicy z Białorusią obowiązuje od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. W Podlaskiem ten zakaz przebywania dotyczy 115 miejscowości z 18 gmin przy granicy z Białorusią.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka