"Według danych zawartych w raporcie inwestycje w technologie klimatyczne w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosły z 10,6 mln USD w 2013 r. do 398 mln USD w 2020 r. i ponad 502 mln USD tylko w I połowie 2021 r. Chociaż w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie od 2013 r. do pierwszej połowy 2021 r. w technologie klimatyczne zainwestowano ponad 1,76 mld USD, to inwestycje są silnie skoncentrowane w określonych obszarach, dlatego wciąż istnieją dalsze możliwości wzrostu i dywersyfikacji w regionie" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Badanie wykazało, że inwestycje w technologie klimatyczne wykazują stały wzrost, a od 2013 r. do pierwszej połowy 2021 r. zainwestowano ponad 1,76 mld USD. Wzrost ten jest napędzany głównie mega-transakcjami (o wartości ponad 100 mln USD) w sektorach takich jak mobilność i transport oraz przemysł, produkcja i zarządzanie zasobami.

Europa Środkowo-Wschodnia odpowiada za ok. 3,73 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie udział regionu w globalnych inwestycjach w technologie klimatyczne wynosi zaledwie 0,79 proc. Biorąc pod uwagę, że wiele krajów w Europie Środkowo-Wschodniej wykazuje pozytywny wzrost gospodarczy, kluczowe znaczenie ma zapewnienie większego finansowania rozwoju technologii dekarbonizacji w regionie, podkreślono.

Inwestycje w technologie klimatyczne w Europie Środkowo-Wschodniej są silnie skoncentrowane w sektorze mobilności i transportu (59,8 proc.) oraz w startupach z Estonii i Litwy (74,8 proc.). Z kolei Tallinn (Estonia), Wilno (Litwa) i Sveta Nedelja (Chorwacja) to trzy najbardziej aktywne ośrodki inwestycyjne w zakresie technologii klimatycznych.

Reklama

Wskazano również, że w okresie od 2013 r. do pierwszej połowy 2021 r. startupy w Europie Środkowo-Wschodniej z sektora żywności, rolnictwa i użytkowania gruntów przyciągnęły 2,26 proc. całości finansowania, a te z sektora energetycznego 1,29 proc. Chociaż polska gospodarka jest największa w regionie i służy jako strategiczne centrum dla niektórych branż, start-upy w Polsce pozyskały tylko 4,65 proc. całkowitego finansowania technologii klimatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

"W Europie Środkowo-Wschodniej cele zrównoważonego rozwoju stały się również celami bezpieczeństwa. Mamy jeszcze większą motywację do działania na rzecz realizacji celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład: redukcji emisji CO2 o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zobowiązania zerowe netto oraz potrzeba niezależności i bezpieczeństwa energetycznego wychodzą poza zakres podejścia 'business a usual'. Jednym z najbardziej ekscytujących sposobów na osiągnięcie postępu jest zwiększenie wpływu rozwiązań technologii klimatycznych i dopasowanie finansowania inwestorów do przedsiębiorców z branży klimatycznej" - powiedziała lider ESG w PwC CEE Agnieszka Gajewska, cytowana w materiale.

Ekosystem technologii klimatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej jest na wczesnym etapie tworzenia, zwłaszcza w porównaniu z bardziej rozwiniętymi centrami technologii klimatycznych. Odpowiednią klasą inwestorów dla całego ekosystemu technologii klimatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej są inwestorzy zdecydowanie podejmować wysokie ryzyko na wczesnym etapie, poszukujący inwestycji wczesnych oraz w spółki typu pre-seed, seed, growth.

(ISBnews)