Jakie wnioski płyną z przygotowanego przez SAP raportu "Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0"? Polskie firmy zaprzyjaźniły się ze sztuczną inteligencją. Korzystają z jej możliwości w szczególności w trzech obszarach.

Marketing, obsługa klienta i e-commerce to dziedziny, w których polskie firmy najczęściej wykorzystują AI, wynika z z przygotowanego przez SAP raportu ". Jak możemy przeczytać w raporcie, "wśród obszarów, w których [polscy menedżerowie] najczęściej deklarują korzystanie z narzędzi AI, znalazły się marketing (45 proc.), obsługa klienta (42 proc.) oraz e-commerce (38 proc.). Jednocześnie jednak zaskakiwać może wysoki odsetek badanych deklarujących, że AI wspiera ich biznes w podejmowaniu strategicznych decyzji - aż 42 proc."

Większość badanych przyznaje, że nakłady na AI będą rosnąć

"Większość badanych (59 proc.) przyznaje też, że w ciągu najbliższych dwóch lat nakłady na AI będą rosnąć, a organizacje, które nie zainwestują w tę technologię, będą tracić dystans do konkurencji. Najważniejszym czynnikiem hamującym inwestycje w AI jest natomiast dla polskich menedżerów niechęć i obawy pracowników wobec wprowadzania AI do codziennego życia firm" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Dynamiczny rozwój w przestrzeni Generative AI jasno pokazał, że rynek potrzebuje przede wszystkim edukacji, a także odgórnych zasad i wytycznych, dotyczących sztucznej inteligencji. Potrzeba ta jest naprawdę pilna. Z danych SAP zdecydowanie wynika, że polskie firmy chcą inwestować w sztuczną inteligencję. Teraz, gdy AI ma już praktyczny wymiar, nie jest wyłącznie tematem medialnym, a raczej stałym elementem diagnoz, dotyczących nie tylko technologii przyszłości, ale i teraźniejszości, nadszedł czas na głębsze adresowanie kolejnych wyzwań, jakie wyłaniają się podczas wdrażania sztucznej inteligencji w wielu obszarach" - powiedział dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska Marcin Demkiw podczas prezentacji raportu na konferencji SAP NOW 2023.

Przed polskimi firmami stoi także wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Choć 58 proc. menedżerów deklaruje, że ich firmy są świadome potrzeb w obszarze wypracowania strategii ESG, jednocześnie 49 proc. twierdzi, że ich obecne systemy IT przetwarzają dane, które mogą być przydatne przy mierzeniu śladu węglowego i wyznaczaniu strategii ESG. Dla 24 proc. badanych kluczowym czynnikiem zachęcających do wdrożenia cyfryzacji ESG jest poprawa satysfakcji pracowników. Ten sam odsetek liczy na obniżenie kosztów IT dzięki wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się kwestie tradycyjnie wiązane z ESG - wzmocnienie celu i misji organizacji (19 proc.) oraz poczucie współodpowiedzialności za klimat (16 proc.).

Synergiczna współpraca między człowiekiem a maszyną

Ponadto ludzie i ich kompetencje to często podkreślany przez polskich menedżerów czynnik decydujący o powodzeniu cyfryzacji. 60 proc. z nich dostrzega, że głębsza cyfryzacja łańcucha dostaw w ich organizacji wymagałaby podwyższenia kompetencji cyfrowych pracowników, a co druga firma wskazuje brak kompetencji zespołu jako kluczową barierę inwestycyjną w AI. Z kolei w ciągu dwóch lat udział przedsiębiorstw korzystających w jakikolwiek sposób z rozwiązań chmurowych w obszarze HR może sięgnąć 81 proc. Te dane pokazują m.in., że kolejne etapy cyfrowej transformacji, to także kolejne etapy kształtowania nowej relacji na linii człowiek-technologia.

"Zebrane przez nas dane rzucają m.in. światło na obawy i nadzieje polskich menedżerów związane z rozwojem technologicznym. Doskonałą odpowiedzią na nie jest koncepcja Przemysłu 5.0. W przeciwieństwie do Przemysłu 4.0, gdzie głównym celem była maksymalna automatyzacja i efektywność, nowa era cyfrowego rozwoju podkreśla synergiczną współpracę między człowiekiem a maszyną. Nie jest to jedynie kwestia technologii, lecz technologii, której towarzyszy ludzka intuicja, empatia i kreatywność. Przemysł 5.0 to przyszłość, w której technologia staje się narzędziem, umożliwiającym ludziom pracę szybciej i efektywniej, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na kreatywności i innowacjach" - podsumował prezes SAP Polska Piotr Ferszka.

Raport "Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0" opiera się na sondażu niemal pół tysiąca polskich menedżerów zaangażowanych w procesy tworzenia budżetów IT w firmach z kluczowych branż.