Strata operacyjna wyniosła 2,9 mln zł wobec 47,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 332,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży w IV kw. br. wyniósł 118,9 mln zł wobec 178,5 mln zł zysku rok wcześniej, a marża - odpowiednio: 51,3% wobec 53,7%.

W całym 2020 r. spółka miała 48,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 853,7 mln zł w porównaniu z 1 068,3 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2020 r. wyniósł 417,3 mln zł wobec 556,1 mln zł zysku rok wcześniej, a marża - odpowiednio: 48,9% wobec 52,1%.

Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki finansowe za IV kw. 2020 r. oraz za rok obrotowy 2020 przekazane zostaną w raporcie rocznym 16 kwietnia 2021 r.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły ok. 853 mln zł.

(ISBnews)