Reklama

"Pepco - wiodąca sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych w Europie, oferująca zróżnicowane produkty, obsługująca ponad 50 mln klientów miesięcznie w ponad 3 200 sklepach w 16 krajach - ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, która zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym oferty publicznej akcji w Polsce oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych z oraz spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki (na podstawie wyjątków od obowiązku rejestracyjnego)" - czytamy w komunikacie.

Pepco zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Oferta będzie obejmowała sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy, podano także.

"Intencją Grupy i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znaczącego poziomu akcji pozostających w wolnym obrocie (free float), na poziomie co najmniej 15%. Żadne wpływy z oferty nie trafią do spółki" - czytamy dalej.

Spółka i główny akcjonariusz sprzedający zamierzają przydzielić inwestorom indywidualnym w Polsce do 5% łącznej liczby akcji oferowanych.

"Dzisiejsze ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia oferty publicznej oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Pepco do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyznacza istotny etap dla grupy. Nasza pozycja zapewnia nam silne podstawy dla długoterminowego rozwoju, biorąc pod uwagę naszą wiodącą na rynku ofertę dla klientów w najbardziej atrakcyjnym sektorze handlu detalicznego, skalę możliwości rynkowych jakie otwierają się przed nami wraz z ekspansją w całej Europie, a także dokonane przez nas w ostatnich latach inwestycje mające na celu poprawę naszej infrastruktury" - powiedział dyrektor generalny (CEO) Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w celu dodatkowego wzmocnienia kadry zarządzającej i ładu korporacyjnego, w związku z planowanym notowaniem akcji Pepco i wprowadzeniem do obrotu na giełdzie, do rady dyrektorów zostanie powołanych pięciu nowych dyrektorów niewykonawczych.

"Planowane dopuszczenie i wprowadzenie akcji Pepco na giełdzie w Warszawie, w Polsce, która jest podstawowym rynkiem marki Pepco od 2004 r. i największym rynkiem działalności grupy, jest naturalnym krokiem w naszym rozwoju" - podsumował.

Pepco podało, że zamierza także zdywersyfikować strukturę akcjonariatu i w większym stopniu wyodrębnić się z grupy Steinhoff, wzmocnić możliwości grupy do utrzymania i motywowania kluczowych menedżerów i pracowników, a także stworzyć płynny rynek obrotu akcji dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

"Oferta pozwoli także akcjonariuszom sprzedającym częściowo spieniężyć ich udziały w Pepco, w tym spółce Pepco Holdco Limited, która po zakończeniu reorganizacji przed Dopuszczeniem, będzie posiadała większość akcji na moment dopuszczenia, (główny akcjonariusz sprzedający). Będzie to zgodne z publicznie komunikowanymi intencjami Steinhoff International Holdings N.V." - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa zaangażowała Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank Irelend PLC, BM PKO BP i Santander Bank Polska jako współprowadzących księgę popytu; Pekao Investment Banking oraz Biuro Maklerskie Pekao jako współzarządzających księgą popytu oraz ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski jako współmenedżerów oferty.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych oferująca w przystępnych cenach ubrania dla całej rodziny (zwłaszcza ubrania dla dzieci), artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe. Według stanu na 31 marca 2021 r., Pepco prowadziło 2 229 sklepów w 13 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych. Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r. W ramach międzynarodowej ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby).

(ISBnews)