Strata operacyjna wyniosła 7,42 mln zł wobec 16,16 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 32,02 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2021 r. TXM zanotowała na działalności operacyjnej stratę w wysokości - 7,4 mln zł. Należy jednak tutaj jednoznacznie podkreślić kilka faktów: poprawa wyniku w ujęciu r/r - pomimo lockdown-u w całym miesiącu styczniu oraz części marca - jest radykalna o ponad 8,7 mln zł niższa, redukcja w dominującej części stałych kosztów powyżej spadku sprzedaż ( -14%) czyli o ponad 29%, wzrost marży proc. o ponad 11 pkt proc. czyli 39% w ujęciu r/r" - czytamy w raporcie.

Wynik I kw. 2021 roku jest determinowany w sposób pozytywny strategicznymi zmianami ofertowymi wdrożonymi w 2020 roku, kontynuowanymi w roku 2021 oraz w sposób negatywny efektem wpływu pandemii COVID-19, podano także.

"W okresie wiosennym mieliśmy do czynienia z kolejną falą globalnej pandemii. Rozprzestrzenianie się (oraz jego tempo) wirusa COVID-19 oraz związana z tym reakcja władz, służb sanitarnych i medycznych, stanowiły kolejne w tym roku zagrożenie dla działalności operacyjnej TXM. Polskie władze podjęły działania mające na celu przeciwdziałanie koronawirusowi, których skutkiem były prawne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmujące także branżę sprzedaży odzieży. Wprowadzone regulacje miały bezpośredni wpływ na spadek przychodów przedsiębiorstwa TXM, a tym samym negatywnie wpłynęły na bieżącą płynność finansową spółki, która nie mogła przez długi okres czasu prowadzić normalnej działalności operacyjnej" - czytamy także.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)