Zysk operacyjny wyniósł 3,9 mln zł wobec 579,1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 581,2 mln zł (marża EBITDA wyniosła 7,7%, wzrost o 7,9 pkt proc r/r), poprawiając wynik w ujęciu r/r o 593,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 591,5 mln zł w 2021 r. wobec 5 247 mln zł rok wcześniej.

"Najszybciej rosły przychody Modivo, które w analizowanym okresie osiągnęły poziom 540 mln zł, co przekłada się na wzrost aż o 125% w ujęciu r/r. Drugi szyld z grupy kapitałowej Modivo - eobuwie.pl - wypracował przychód na poziomie niemal 2,9 mld zł (+41% r/r). Obroty CCC rosły w tempie 37% r/r, a przychody tego szyldu w 2021 roku wyniosły 3,6 mld zł. Koncept HalfPrice, który zadebiutował w maju 2021 r., osiągnął natomiast sprzedaż na poziomie 237 mln zł. Warto również podkreślić, że DeeZee po raz pierwszy w historii przekroczyło granicę 100 mln zł przychodów w skali roku, rosnąc o 55% rdr" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Ponad połowę przychodów (51%) stanowił e-commerce, podano także.

W ubiegłym roku marża brutto grupy wzrosła o 3,4 pkt proc. r/r do 47,1%. W ujęciu nominalnym odpowiada ona kwocie blisko 3,6 mld zł. Najwyższą marżę brutto w grupie notuje segment CCC - 53% (wzrost o 3,8 pkt proc r/r) oraz DeeZee – 52,2% (wzrost o 1,9 pkt proc. r/r), podał spółka.

"Wyraźna poprawa marży, głównie w segmencie CCC, to przede wszystkim efekt nowej polityki cenowej i rabatowej. Istotnie zoptymalizowaliśmy także strukturę zapasu oraz jego poziom, redukując presję na śródsezonowe wyprzedaże. Dzięki zrealizowanym inwestycjom logistycznym poprawiliśmy także rotację towaru w sklepach, dzięki czemu więcej produktów sprzedajemy w cenach pierwszych" - powiedział wiceprezes Grupy CCC ds. finansowo-księgowych Kryspin Derejczyk, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 442,28 mln zł wobec 657,5 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)