W czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował na konferencji o założeniach nowego projektu ustawy ws. wprowadzania w Polsce powszechnego sytemu kaucyjnego. Jak przekazał, ma on zostać opublikowany w czerwcu i uwzględniać będzie konsultacje, głos branży i organizacji pozarządowych.

"Z dużą radością przyjęliśmy fakt, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykazało się odpowiedzialnością oraz otwartością na rekomendacje dot. ustawy o systemie kaucyjnym i przychyliło się do części przedstawionych przez nas postulatów. Dzięki temu jesteśmy o krok bliżej do stworzenia efektywnego modelu systemu zbiórki opakowań po napojach" - wskazała w komentarzu wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w grupie TOMRA Anna Sapota.

Jak zauważyła, aby system działał sprawnie, powinien być dostępny i zrozumiały dla konsumenta. "Stąd między innymi postulat jednej kwoty kaucji na wszystkie opakowania. Zapowiedź uregulowania tej kwestii w ramach rozporządzenia jest ważną i cenną zmianą. Równie pozytywnie oceniamy wskazanie, że system kaucyjny powinien być jeden, powszechnie obowiązujący" - dodała.

Sapota wskazała, że ministerstwo pochyliło się również nad tematem zakresu opakowań ujętych w systemie kaucyjnym. "W nowych założeniach system obejmuje także opakowania z innych materiałów, niż tylko tworzywa sztuczne" - podkreśliła.

Reklama

Jej zdaniem ustawa powinna też wskazywać na obligatoryjność uczestnictwa producentów napojów w systemie kaucyjnym. "Jest to ważne zarówno z perspektywy producenta – wszyscy będą mieli takie same obowiązki – jak i konsumenta: im bardziej przejrzyste reguły dotyczące tego, które produkty są w systemie, a które nie, tym większa szansa na aktywny udział w nim Polaków. To z kolei przełoży się na wysokie poziomy zbiórki i czystsze ulice czy lasy" - zauważyła.

W nowej propozycji ministerstwa system kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra. Pierwszy projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

Jak informował w czwartek Ozdoba, system ma być powszechny, obowiązywać w całym kraju i być wygodny dla konsumenta. Ma być bezparagonowy, co oznaczać będzie, że zwracając puszkę czy butelkę nie trzeba będzie okazać dowodu zakupu. W nowym projekcie utrzymana ma zostać zasada, w której sklepy do 100 metrów powierzchni będą mogły wejść do systemu dobrowolnie. W przypadku większych placówek handlowych będzie to już obligatoryjne. W takich sklepach na pewno będzie można zwrócić butelkę czy puszkę.

Wiceminister powiedział, że wysokość kaucji zostanie określona w rozporządzeniu do ustawy. Ozdoba nie przekazał ile ona wyniesie, choć przyznał, że będzie to jeszcze konsultowane przed ostatecznym wejściem w życie.

Przedstawiciel MŚiK dodał, że w toku konsultacji projektu zdecydowano się na większą swobodę dla branży w tworzeniu systemu. Pierwotnie firmy wprowadzające i uczestniczące w systemie miał reprezentował jeden podmiot. Z wypowiedzi wiceministra wynikało, że teraz nie będzie to określone. "Nie chcemy ograniczać ustawą, to branża będzie decydować" - powiedział. (PAP)

Michał Boroń