"Wynik Kantar Consumer Index w sierpniu to rezultat wzrostu wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju o 5,6 pkt do wartości -43,5 pkt oraz wzrostu oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o 6,6 pkt do wartości -33 pkt" - wskazał w poniedziałek Kantar Public.

Jak poinformowano w raporcie, w porównaniu do lipca, wzrost wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju jest efektem zwiększenia się trzech ocen. "Ocena obecnej ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski wzrosła o 4 punkty procentowe, ocena zmian sytuacji ekonomicznej Polski – o 8 punktów procentowych, a ocena rocznej prognozy zmian sytuacji ekonomicznej kraju – o 18 punktów procentowych" - wyliczyli analitycy.

Dodali, że w stosunku do poprzedniego miesiąca wartość wskaźnika oceny kondycji finansowej gospodarstw wzrosła o 6,6 pkt. - "odnotowano wzrost wszystkich ocen. Zarówno ocena zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła o 7 punktów, jak i wskaźnik rocznej prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – o 7 punktów procentowych".

Reklama

Badanie zrealizowano 5-10 sierpnia tego roku na próbie 1011 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco