"Indeksy Polskiej Rady Centrów Handlowych, największego w Polsce cyklicznego badania obrotów i odwiedzalności centrów handlowych pokazują, że w 2023 r., pomimo spowolnienia gospodarczego, obroty najemców były o 9,2 proc. wyższe niż w 2022 r. Dla całego handlu, jak wynika z danych GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 5 proc. O 4,6 proc. wzrosła w minionym roku również odwiedzalność galerii handlowych. Dane z indeksów PRCH są reprezentacyjne dla rynku, a nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą nieprzerwanie od 16 lat czuwa międzynarodowy audytor PwC. Indeksy obejmują informacje z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln m2, co stanowi ponad 33 proc. rynku centrów handlowych w Polsce" - powiedział dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański, cytowany w komunikacie.

Obroty rosły w każdej kategorii

W dwóch ostatnich miesiącach 2023 r. (listopad i grudzień) obroty wzrastały o odpowiednio 5,4 proc. i 5,2 proc., w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2022 r., podano także.

Reklama

Średnioroczne obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki w 2023 r. odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. m2 GLA) wykazując wzrost obrotów o 12,2 proc. r/r. W dużych obiektach (40-60 tys. m2 GLA) obroty najemców wzrosły o 10,8 proc., a średni wzrost o 9,1 proc. odnotowały największe galerie (powyżej 60 tys. m2 GLA). W obiektach średniej wielkości (20-40 tys. m2 GLA) obroty w 2023 r. zwiększyły się o 6,5 proc. r/r, wymienia PRCH.

W wybranych kategoriach największe wzrosty obrotów w całym 2023 r. (r/r) odnotowały: rozrywka 30,3 proc., usługi 24,8 proc. oraz gastronomia 17,4 proc., czytamy dalej.

A konwersja i odwiedzalność?

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był w 2023 r. o 4 proc. wyższy niż w 2022 r., wynika także z danych organizacji.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w 2023 r. o 4,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Najlepsze wyniki odwiedzalności odnotowały galerie powyżej 60 tys. m2 GLA, gdzie wzrost wyniósł 6,1 proc. Obiekty od 40 do 60 tys. m2 GLA przyciągnęły o 5,9 proc. więcej klientów niż w 2022 r. W przypadku centrów o powierzchni od 20 do 40 tys. m2 GLA wzrost odwiedzalności wyniósł 2,7 proc., a najmniejsze obiekty, 5-20 tys. m2 GLA, odwiedziło o 2,4 proc. klientów więcej niż rok wcześniej, zakończono w informacji.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

(ISBnews)