Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 1,4 proc. i spadek o 20,4 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,5 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu 2024 r. i grudniu 2023 r.:

styczeń styczęń grudzień grudzień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 3,0 -19,5 -2,3 11
pojazdy mechaniczne 22,0 -4,7 10,2 6
paliwa 13,1 -3,4 -6,4 -0,8
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -0,6 -22,7 -3,6 18,9
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 3,8 -22,1 2,2 16,6
odzież, obuwie -24,7 -38,8 -4,1 5,1
meble, AGD, RTV -16,8 -29,9 -11 9,6
prasa, książki 3,6 -34,2 -8,3 31,7
pozostałe 18,9 1,4 -6,4 4,3
Reklama

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w styczniu 8,8 proc.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w styczniu w Polsce 8,8 proc. wobec 8,3 proc. w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,0 proc.).

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 21,5 proc. przed rokiem do 27,2 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,9 proc. do 26,3 proc.).

Udział jednostek zaklasyfikowanych do grupy „meble, rtv, agd” nie uległ zmianie i wyniósł 18,7 proc.

pat/ osz/map/ asa/