Zysk operacyjny wyniósł 126,83 mln zł wobec 150,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Stopa marży EBIT za pierwszy kwartał 2017 roku wyniosła 14,1% (przed rokiem 18,2%), a stopa marży EBITDA 20,7% (przed rokiem 24,6%). Stopa marży EBIT bez zdarzeń jednorazowych za pierwszy kwartał 2017 roku 14,1% (przed rokiem 18,5%), a stopa marży EBITDA bez zdarzeń jednorazowych 20,8% (przed rokiem 25%)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 898,38 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 826,47 mln zł rok wcześniej.

"Na osiągnięte przychody ze sprzedaży wpłynęły:

Pozytywnie:

* wzrost wolumenu sprzedaży sody - sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200,

* wyższa sprzedaż soli suchej,

* wzrost sprzedaży środków ochrony roślin,

* wzrost wolumenu krzemianów sodu w efekcie rozbudowy zdolności produkcyjnych zrealizowanych w Ciech Vitrosilicon S.A.

Negatywnie:

* spadek cen sprzedaży sody,

* niższa ilość sprzedaży sody z zakładów w Niemczech w efekcie ograniczeń produkcyjnych,

* spadek cen soli suchej w efekcie dużej podaży i intensywnych działań konkurentów" - czytamy w raporcie.

Działalność grupy w I kw. br. koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: sodowym, organicznym, krzemianach i szkle oraz segmencie transportowym. Na segmenty te przypada łącznie ponad 90% przychodów ze sprzedaży grupy. Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2016. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów segmentu sodowego tj. 68,9%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 85,8 mln zł wobec 49,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)